Absolvent -- FSv ČVUT

Informace z fakulty

Změna 14/11/2017 12:02
15/11/17 - 

Pozvánka na výstavu: Nuselský most včera a dnes. Výstava je v Muzeu Policie ČR od 14.11.2017 do 28.2.2018.

14/11/17 - 

Pozvánka na seminář BIM, který se koná v úterý 21.11.2017 od 13:00 v posluchárně C-223 Hosty jsou prof. Dr. Natalija Lepkova a prof. Dr. Vaidotas Trinkūnas Vilnius (Litva). Seminář je zdarma a je přístupný veřejnosti.

14/11/17 - 

Pozvánka na Novoroční koncert ČVUT, který se koná 17. ledna 2018 od 19.30 hodin ve Dvořákově síni Rudolfina.

14/11/17 - 

Nabídka seminářů oblasti Praha ČKAIT v prosinci 2017.

13/11/17 - 

Děkan FJFI ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovních míst akad. pracovníků katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření. Uzávěrka přihlášek 9.12.2017.

13/11/17 - 

Děkan FJFI ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovních míst akad. pracovníků katedry fyziky. Uzávěrka přihlášek 11.12.2017.

07/11/17 - 

Do 23.11. potrvá výstava v atriu: Studenti programu Architektura a stavitelství FSv ČVUT v Praze.

07/11/17 - 

Pozvánka na 3. ročník přednáškového cyklu Co je architektura? Přednášky se vždy konají v pondělí od 18:00 v Ateliéru D, jsou zdarma a jsou přístupné veřejnosti.
27.11.2017 - Vladimír Šlapeta
11.12.2017 - Filip Hejzlar

...dalších 8 zpráv