Absolvent -- FSv ČVUT

Informace z fakulty

Změna 25/07/2018 10:03
Aktuálně: - 

Promoce absolventů bc. studia se konají ve dnech 19. - 20.9.2017 v Betlémské kapli.

Aktuálně: - 

Promoce absolventů mgr. studia se konají 12. září 2018 v Betlémské kapli.

14/08/18 - 

Děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na pozice akademických pracovníků. Uzávěrka přihlášek 13.9.2018.

14/08/18 - 

UCEEB hledá vedoucího oddělení Monitorování a řízení inteligentních budov. Uzávěrka přihlášek 5.9.2018.

13/08/18 - 

Pozvánka na výstavu semestrálních prací studentů katedry architektury ČVUT v Praze. Výstava se koná v hlavním klientském centru ČSSZ v Praze 5, Křížová 25 a je pod záštitou ředitele sekce ekonomicko-správní ČSSZ Ing. Jana Halíře. Bude otevřena minimálně do konce září 2018.

03/08/18 - 

SPŠ stavební Hradec Králové hledá učitele/učitelku odborných předmětů pro obor Stavebnictví.

16/07/18 - 

EUCEET Association - newsletter č.2/2018.

29/06/18 - 

Přehled obhájených disertací od roku 1994 do 30.6.2018.

...dalších 8 zpráv