Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Akreditace Doktorského SP AaS Přihlásit Vyhledávání English

Žádost o akreditaci doktorského studijního programu "Architektura a stavitelství"

Tisk stránky

 

Žádost o akreditaci doktorského studijního programu "Architektura a stavitelství" se dvěma obory:

  • Architektura a stavitelství (A+S)
  • Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví (TDP)

 

A - Žádost o akreditaci /rozšíření /prodl.doby platnosti Dr SP a jeho oborů

B - Doktorský studijní program (obor) a návrh témat disertačních prací

C - Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

D - Personální zabezpečení studijního programu (studijního oboru) - souhrnné údaje

E - Personální zabezpečení - vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost

F - Personální zabezpečení - přednášející, školitel nebo člen oborové rady

 

  Za obsah odpovídá: doc.Ing.arch. Zuzana Pešková, Ph.D. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: čtvrtek, 25. srpna 2016, 12:58  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz