Přehled studijních programů a oborů na FSv akreditovaných MŠMT ČR

Změna 25/08/2016 12:58

 

Bakalářské studijní programy a obory:    Více informací ...

 

Stavební inženýrství - B3651 (stand. doba studia 4 roky)
 Konstrukce pozemních staveb3608R008(C)
 Konstrukce a dopravní stavby3647R013(K)
 Vodní hospodářství a vodní stavby3647R015 (V)
 Inženýrství životního prostředí3904R007 (Z)
 Management a ekonomika ve stavebnictví3647R014(E)
 Materiálové inženýrství3911R011 (M)
 Příprava, realizace a provoz staveb3607R045(L)
 Požární bezpečnost staveb3647R023(Q)
 
Stavitelství - B3609 (stand. doba studia 4 roky)
 Realizace pozemních a inženýrských staveb3647R005 (R)
 
Geodézie a kartografie - B3646 (interní kód B3645) (stand. doba studia 3 roky)
 Geodézie, kartografie a geoinformatika3646R011 (G)
 Územní informační systémy pro veřejnou správu3646R013 (T)
 
Metrologie - B3964 (stand. doba studia 4 roky)
 Metrologie v geodézii a strojírenství3646R012 (W)
 
Architektura a stavitelství - B3502 (stand. doba studia 4 roky)
 Architektura a stavitelství3501R011 (A)
 
Civil Engineering - B3648 (stand. doba studia 4 roky)
 Building Structures3647R016(D)

 

Magisterské studijní programy a obory:    Více informací ...

 

Stavební inženýrství - N3607 (stand. doba studia 1,5 roku)
 Konstrukce pozemních staveb3608T008 (C)
 Konstrukce a dopravní stavby3607T009 (K)
 Vodní hospodářství a vodní stavby3607T027 (V)
 Inženýrství životního prostředí3904T007 (Z)
 Projektový management a inženýring3607T033 (P)
 Materiálové inženýrství3911T011 (M)
 Stavební management3607T046(N)
 Příprava, realizace a provoz staveb3607T045(L)
 Integrální bezpečnost staveb3607T047(Q)
 
Geodézie a kartografie - N3646 (interní kód N3645) (stand. doba studia 2 roky)
 Geodézie a kartografie3646T003 (G)
 Geomatika3602T002 (H)
 
Architektura a stavitelství - N3502 (stand. doba studia 2 roky)
 Architektura a stavitelství3501T011 (A)
 
Civil Engineering - N3648 (stand. doba studia 1,5 roku)
 Building Structures3607T030 (D)
 Computational Engineering in Advanced Design 3607T031(U)
 
Civil Engineering - N3607 (stand. doba studia 1,5 roku)
 Sustainable Constructions under Natural Hazards and Catastrophic Events 3607T053
 
Civil Engineering - N3648 (interní kód N3641) (stand. doba studia 1 nebo 2 roky)
 Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments
and Historical Constructions
3607T044(Y)
 
Budovy a prostředí - N3649 (stand. doba studia 1,5 roku)
 Budovy a prostředí3608T006 (B)
 
Buildings and Environment N3650 (stand. doba studia 1,5 roku)
 Buildings and Environment3608T006(Be)
 
Inteligentní budovy - N3946 (stand. doba studia 2 roky)
 Inteligentní budovy3901T000(X)
 
Intelligent Buildings - N3946 (stand. doba studia 2 roky)
 Intelligent Buildings3901T000(X)
 
Jaderná energetická zařízení - N3607 (stand. doba studia 2 roky)
 Stavby pro energetiku3607T032 (S)
 

 

Doktorské studijní programy a obory:    Více informací ...

 

Stavební inženýrství - P3607 (stand. doba studia 4 roky)
 Fyzikální a materiálové inženýrství3911V005(FMI)
 Inženýrství životního prostředí3904V007(IŽP)
 Konstrukce a dopravní stavby3607V009(KD)
 Matematika ve stavebním inženýrství3607V034(MAT)
 Pozemní stavby3608V001(PS)
 Stavební management a inženýring3607V054(CME)
 Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě3902V034(SI)
 Vodní hospodářství a vodní stavby3607V027(VH)
 
Geodézie a kartografie - P3646 (stand. doba studia 4 roky)
 Geodézie a kartografie3646V003(GK)
 
Architektura a stavitelství - P3502 (stand. doba studia 4 roky)
 Architektura a stavitelství3501V011(AS)
 Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví3501V013(UR)