Ateliér D -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Ateliér D Přihlásit Vyhledávání English

Ateliér D - pravidla pro užívání

Tisk stránky

Atelier D je dvoupodlažní velkoprostorová učebna sloužící pro výuku studentů studijního programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT a je spravována Katedrou architektury FSv, tj. nejedná se o volně přístupný veřejný prostor jakým je například atrium nebo studovny na chodbách školy. V přízemí ateliéru je pomocí mobilních příček uspořádáno 5 oddělených učeben, v prostoru ke Kolejní ulici je respirium, skleněnou stěnou je oddělena modelovna, v prvním podlaží jsou zavěšeny 4 konzultační boxy pro pedagogy katedry architektury. Atelier D je otevřen s příchodem prvního vyučujícího do výuky, poslední odcházející pedagog zkontroluje, zda všichni studenti prostor opustili, a ateliér uzavírá.

 

Pravidla využívání Atelieru D:

  1. Prioritní využití prostoru je zajištění ateliérové výuky, druhořadě je možné respirium a volné prostory využívat studenty fakulty stavební jako studovnu. V takovém případě je nezbytné dodržovat klid, běžný ve všech studovnách ! V případě nevhodného chování, které ruší výuku (hluk, telefonování, pobíhání apod.), mohou být studenti /hosté/ z těchto prostor vykázáni.

  2. Konzultační boxy jsou v prvé řadě určeny pro konzultace pedagogů katedry architektury. V případě, že je právě využíván jako studovna, jsou studenti povinni box na vyzvání opustit.

  3. Skříňky v mobilních stěnách je možné využívat jen tak, aby nebyla rušena výuka v ateliéru. Všechny skříňky je nutné vyprázdnit a zámek odstranit do 15. července. Neuvolněné skříňky budou po tomto termínu otevřeny a vyklizeny, odstraněny budou i modely, které zůstanou na skříňkách a v prostoru modelovny.

  4. Prostory Atelieru D jsou poskytovány i jiným subjektům. Studenti jsou povinni respektovat omezení z tohoto vyplývající.

  5. Do technických místností a skladů mají studenti vstup zakázán.

 

Nerespektování těchto pravidel může vést k omezení možnosti využívat Ateliér D.

Připomínky k využívání Atelieru D i žádosti o jeho rezervaci zasílejte Ing. M. Chalupovi - michal.chalupa@fsv.cvut.cz

 

  Za obsah odpovídá: Ing. Adam Vokurka, Ph.D. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: čtvrtek, 25. srpna 2016, 12:57  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz