CŽV -- FSv ČVUT

Aktuální informace

Změna 19/05/2017 09:47
24/01/18 - 

Katedra technických zařízení budov pořádá vzdělávání energetických specialistů.

24/01/18 - 

Kurzy celoživotního vzdělávání pořádané Katedrou urbanismu a územního plánování.

24/01/18 - 

Kurzy celoživotního vzdělávání pořádané Katedrou ekonomiky a řízení ve stavebnictví.

   

 


Nabídka kurzů celoživotního vzdělávání

 

Univerzita třetího věku

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na VŠ:

Mimořádné studium vybraných předmětů FSv ČVUT v Praze