Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Student DS Programy a obory FMI Přihlásit Vyhledávání English
V této sekci:
Užitečné odkazy:

Tisk stránky

Doktorský studijní program Stavební inženýrství
Obor Fyzikální a materiálové inženýrství

 


Studijní obor je zaměřen na orientovaný základní výzkum v oblasti vývoje, stanovení a hodnocení užitných vlastností moderních i klasických materiálů. Aplikace směřují především do oblasti stavebních materiálů, výzkum v oblasti kompozitních materiálů má širší uplatnění. Obor disponuje řadou zdatných školitelů s vysokou mezinárodní reputací a s vysokým h indexem.

 

Témata disertačních prací jsou z oblastí trvanlivosti, využití druhotných surovin, vývoje multifunkčních materiálů a materiálů se speciálními vlastnostmi. Pokrývají tak celou oblast materiálového inženýrství. Konkrétně se jedná o experimentální a teoretickou analýzu přenosu a akumulace tepla, vlhkosti a chemických látek ve stavebních materiálech, metodiku řízeného a optimálního návrhu stavebních materiálů a jejich vícevrstvých systémů a testování, hodnocení a ovlivňování funkčních vlastností stavebních materiálů a jejich systémů za různých podmínek od vědeckých laboratoří po dokončené stavební konstrukce. Aktivity pokrývají širokou škálu stavebních materiálů od malt, sáder, betonů a cihel až po izolační materiály, tmely a kompozitní materiály a jejich povrchové úpravy.

Absolventi studijního oboru jsou vyhledávanými odborníky nejen v akademické sféře, nýbrž i ve stavebním průmyslu a ve výrobě stavebních hmot. Snadno získávají pozice postdoc na zahraničních pracovištích. Obor vyniká vysokou průchodností studia.

 

  Za obsah odpovídá: prof. Dr. Ing. Bořek Patzák Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: čtvrtek, 25. srpna 2016, 12:55  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz