Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Student DS Programy a obory MAT Přihlásit Vyhledávání English
V této sekci:
Užitečné odkazy:

Tisk stránky

Doktorský studijní program Stavební inženýrství
Obor Matematika ve stavebním inženýrství

 

Absolventi specializace doktorského studia Matematika ve stavebním inženýrství si osvojují znalosti matematických a informatických disciplín a to zejména těch, jež nalézají uplatnění v inženýrské praxi. Patří mezi ně jak tradiční matematické disciplíny jako algebra, matematická analýza, geometrie, teorie pravděpodobnosti, matematická statistika, obyčejné a parciální diferenciální rovnice, tak disciplíny mladší jako jsou metody optimalizace, funkcionální analýza, variační počet, matematické modelování, víceúrovňové metody, teorie slabých řešení a zejména přibližné metody jejich řešení. Tyto prostředky teoretické budoucí absolventi specializace umí aplikovat při řešení konkrétních praktických problémů za použití nejmodernější výpočetní techniky. Pro práci s výpočetní technikou jsou absolventi vybaveni potřebnými znalostmi a dovednostmi v oboru Informatika. Komplexní problémy, jež jsou formulovány pomocí multi-fyziky zvládají za použití víceúrovňových metod typu multigrid, metod založených na rozložení oblastí na podoblasti (DDM), agregačních a dalších metod.


Absolventi doktorského studia ve specializaci Matematika ve stavebním inženýrství nalézají uplatnění všude tam, kde se řeší inženýrské problémy vyžadující k řešení použití vědeckých výpočtů (Scientific Computing). Jsou připraveni pro profesi jak ve sféře akademické tak ve firmách.

 

  Za obsah odpovídá: prof. Dr. Ing. Bořek Patzák Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: čtvrtek, 25. srpna 2016, 12:55  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz