Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Student DS Programy a obory PS Přihlásit Vyhledávání English
V této sekci:
Užitečné odkazy:

Tisk stránky

Doktorský studijní program Stavební inženýrství
Obor Pozemní stavby

 


Absolventi v oboru Pozemní stavby získají rozsáhlé odborné a teoretické znalosti podle svého zaměření z oblasti navrhování a teorie konstrukcí pozemních staveb, spolehlivosti, životnosti, obnovy a rekonstrukcí staveb, materiálového inženýrství, stavební fyziky, akustiky a osvětlení, numerické analýzy stavebních konstrukcí a jejich částí, zdravotní nezávadnosti staveb, požární bezpečnosti staveb, multikriteriálního hodnocení staveb z hlediska udržitelného rozvoje, recyklace, hodnocení energetické náročnosti staveb, specifické problematiky ochrany a revitalizace památkově chráněných objektů, navrhování inteligentních systémů staveb, mikroklimatu budov, techniky prostředí, progresivních technologií realizace staveb, z oblasti ochrany staveb před zvýšenou vlhkostí, degradačních a biodegradačních procesů, teorie pravděpodobnosti a statistiky a aplikované informatiky. V jednotlivých oborových modulech si studenti mohou dále rozšířit svůj profesní profil o další teoretické znalosti z oblasti přírodních věd, matematiky, fyziky, chemie a architektury. Absolventi oboru Pozemní stavby jsou vybaveni znalostmi, které jim umožňují aplikovat pro analýzu, návrh případně realizaci staveb moderní teoretické a numerické postupy založené na výstižných matematických, fyzikálních a geometrických modelech, ovládají v potřebném rozsahu výpočetní techniku a aplikaci příslušných softwarů a moderních numerických postupů při řešení praktických úloh.

Absolventi oboru Pozemní stavby jsou vybaveni potřebnými znalostmi pro náročný výkon výzkumných, vývojových, koncepčních, konstrukčních a projekčních úkolů z oblasti navrhování a hodnocení pozemních staveb a to jak na úrovni samostatných kvalifikovaných pracovníků, tak případně na úrovni řídících pracovníků.

 

  Za obsah odpovídá: prof. Dr. Ing. Bořek Patzák Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: čtvrtek, 25. srpna 2016, 12:55  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz