Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Student DS Programy a obory SI Přihlásit Vyhledávání English
V této sekci:
Užitečné odkazy:

Tisk stránky

Doktorský studijní program Stavební inženýrství
Obor Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě

 


Doktorské studium a vědecká práce v rámci oboru je zaměřena na rozvoj metodologií v oblasti teorie systémů a informační technologie. Studované předměty zvyšují teoretickou úroveň znalostí studentů. Předměty pokrývají oblasti obecné teorie systémů, systémové metodologie, systémové dynamiky, teorie rozhodování, informačních systémů, umělé inteligence, kombinatorických algoritmů a programování. Předměty jsou doplněny semináři na konkrétní odborná témata. Studenti jsou seznámeni s metodami vědecké práce, které uplatňují ve svých výzkumných projektech a následně v dizertační práci.

Dizertační práce řeší problémy z oblasti stavebnictví a computer science. Studenti uplatňují systémový přístup k řešení problémů v komplexních systémech. Aplikační oblastí jsou stavební firmy, jejich informační a manažerské systémy. Témata dizertačních prací jsou věnována oblastem bezpečnosti dat, data miningu, building stock managementu, web services, firemním procesům, strategickému rozhodování a problematice BIM včetně začlenění do procesů firmy.


Absolventi pracují ve výzkumných a vývojových útvarech firem a vysokých škol. Další uplatnění je v konzultantských firmách zaměřených na řízení, kde uplatňují systémový přístup při řešení komplexních problémů. Podílejí se také na vývoji a implementaci rozsáhlých informačních systémů.

 

  Za obsah odpovídá: prof. Dr. Ing. Bořek Patzák Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: čtvrtek, 25. srpna 2016, 12:55  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz