Programy a obory -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Student DS Programy a obory Přihlásit Vyhledávání English

Doktorské studijní programy a obory na FSv akreditované MŠMT ČR

Tisk stránky

KódStudijní programPředseda oborové rady programu
P 3607Stavební inženýrství - 4 rokyprof. Ing. Tomáš Vogel, CSc.
P 3607Civil Engineering - 4 rokyprof. Ing. Tomáš Vogel, CSc.
 
KódStudijní oboryPředseda oborové rady oboru
3911V005Fyzikální a materiálové inženýrstvíprof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.
3911V005Physical and Material Engineeringprof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.
3904V007Inženýrství životního prostředídoc. Dr. Ing. Tomáš Dostál
3904V007Environmental Engineeringdoc. Dr. Ing. Tomáš Dostál
3607V009Konstrukce a dopravní stavbyprof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc.
3607V009Building and Structural Engineeringprof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc.
3607V034Matematika ve stavebním inženýrstvídoc. RNDr. Jozef Bobok, CSc.
3607V034Mathematics in Civil Engineeringdoc. RNDr. Jozef Bobok, CSc.
3608V001Pozemní stavbyprof. Ing. Jan Tywoniak, CSc
3608V001Building Engineeringprof. Ing. Jan Tywoniak, CSc
3607V054Stavební management a inženýringdoc. Ing. Renáta Schneiderová-Heralová, Ph.D
3607V054Construction Management and Engineeringdoc. Ing. Renáta Schneiderová-Heralová, Ph.D
3902V034Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbědoc. Ing. Dalibor Vytlačil, CSc.
3902V034Systems Engineering in the Building Industry and Capital Constructiondoc. Ing. Dalibor Vytlačil, CSc.
3607V027Vodní hospodářství a vodní stavbyprof. Ing. Tomáš Vogel, CSc.
3607V027Water Engineering and Water Managementprof. Ing. Tomáš Vogel, CSc.

 

KódStudijní programPředseda oborové rady programu
P 3502Architektura a stavitelství - 4 rokyprof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc.
 
KódStudijní oboryPředseda oborové rady oboru
3501V011Architektura a stavitelstvídoc. Ing.arch. Zuzana Pešková, Ph.D.
3501V013Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictvíprof. Ing. arch. Tomáš Šenberger

 

KódStudijní programPředseda oborové rady programu
3646V003Geodézie a kartografie - 4 rokyprof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
3646V003Geodesy and Cartography - 4 rokyprof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
 
KódStudijní oboryPředseda oborové rady oboru
3646V003Geodézie a kartografieprof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
3646V003Geodesy and Cartographyprof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

 


Složení oborových rad doktorského studia

 

  Za obsah odpovídá: prof. Dr. Ing. Bořek Patzák Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: úterý, 28. listopadu 2017, 14:38  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz