Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Student DS Informace pro zájemce Témata CME Přihlásit Vyhledávání English

Témata disertačních prací pro obor CME

Tisk stránky

 • Model aplikace kontraktů FIDIC a jeho implementace do projektů PPP
 • Analýza rizika v projektech využívajících BIM
 • Rozhodovací metody v projektech využívajících BIM
 • Model krizového řízení veřejných stavebních projektů
 • Metodika výběru dodavatelských systémů a stavebních kontraktů
 • Návrh benchmarkingu projektového řízení staveb
 • Životnost stavebních konstrukcí a její vliv na celkovou hodnotu stavby
 • Modelování technicko-ekonomických parametrů investičních záměrů
 • Informační podpora strategického plánování ve stavebních firmách / ve stavebnictví
 • Energetická náročnost v životním cyklu staveb
 • Princip opatrnosti (Precautionary Principle) ve výstavbových projektech
 • Stavebnictví a ochrana životního prostředí - využití recyklovaných materiálů v dopravním stavitelství
 • Rizika a simulace v procesech vybraných technicko-ekonomických úloh
 • Model finančního řízení veřejných stavebních projektů
 • Inovativní přístupy při oceňování administrativních budov zohledňující celkové náklady životního cyklu a udržitelnost

 

doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.

 

  Za obsah odpovídá: prof. Dr. Ing. Bořek Patzák Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: čtvrtek, 25. srpna 2016, 12:55  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz