Témata FMI -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Student DS Informace pro zájemce Témata FMI Přihlásit Vyhledávání English

Témata disertačních prací pro obor FMI

Tisk stránky

Nabídka
Téma pro Ph.D. studium

Školitel: doc. Ing. Jiří Němeček, Ph.D.
Katedra mechaniky, K132
jiri.nemecek@fsv.cvut.cz

Fyzikální a materiálové inženýrství

 1. Trvanlivost železobetonových kontrukcí se zaměřením na odolnost proti pronikání chloridů
  Stav a trvanlivost železobetonové konstrukce je značně ovlivněna prostředím, ve které se nachází. Posouzení trvanlinlivosti zahrnuje řadu transportních jevů, jako je přenos tepla, vlhkosti, CO2, iontů. Pro ochranu výztuže má speciální význam výzkum a modelování účinků pronikání chloridů, které se nachází v posypových solích, případně v půdě či mořské vodě. Téma zahrnuje experimentální výzkum a numerické modelování transportních jevů, elektromigraci v betonu a návrh technik pro opravu betonu s využitím nanotechnologií. Téma je navázáno na výzkumný projekt s možností financování práce studenta.

 2. Mikromechanické vlastnosti těžko deformovatelných magnesiových slitin
  Hořčík patří mezi progresivní materiály, které se stále více uplatňují v leteckém a kosmickém průmyslu, zdravotnictví a biotechnologiích. Jeho slitiny se však obtížne deformují, což přináší určité těžkosti při výrobě zvláště malých, precizních výrobků. Deformace se promítají do vývoje mikrostruktury tohoto kovu. Téma zahrnuje studium mikrostruktury a charakterizace slitin pomocí pokročilých technik (mikroskopie, nanoindentace), experimentální a numerické modelování. Téma je navázáno na výzkumný projekt s možností financování práce studenta.

 


 

Vypisuje - Centrum experimentální geotechniky
Vedoucí témat - prof. Ing. Jaroslav Pacovský, CSc. (popř. Ing. Jiří Svoboda Ph.D.)
Kontaktní osoba pro více informací - Ing. Radek Vašíček, Ph.D.

 

Témata:

 1. Experimentální výzkum homogenizace bentonitové bariéry

  Podrobnější popis: V horninovém prostředí saturovaná bariéra z kompaktovaného bentonitu by měla teoreticky za určitý čas dosáhnout plné homogenizace, tzn. že by v celé bariéře měla být stejná objemová hmotnost materiálu. Výsledky našich i zahraničních experimentů tyto předpoklady nepotvrdily. Práce by se měla zabývat návrhem, výstavbou a provozováním malých a středních fyzikálních modelů, které by měly přinést nové poznatky pro pochopení procesu homogenizace

 2. Fyzikální model bentonitové bariéry zatěžovaný teplotou větší než 100 °C

  Podrobnější popis: Při ukládání vyhořelého jaderného paliva v hlubinném úložišti se předpokládá maximální zatížení inženýrské bentonitové bariéry do 100 °C. Pokud by bylo možné zvýšit teplotu zatížení bariéry, bude možné dosáhnout výrazné finanční úspory. Experimentální výzkum této problematiky pomocí fyzikálního modelu typu mock-up, vystavěném v Podzemní laboratoři Josef bude hlavním námětem práce.

 3. Numerické modelování teplotně-mechanických procesů v in-situ experimentech realizovaných ve štole Josef

  Podrobnější popis: Půjde o numerické modelování procesů ve výše zmíněných, popř. dalších experimentech realizovaných ve štole Josef, orientovaných na přípravu hlubinného úložitě vyhořelého jaderného paliva.

 

  Za obsah odpovídá: prof. Dr. Ing. Bořek Patzák Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: středa, 2. listopadu 2016, 09:36  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz