Formuláře DS -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Formuláře a číselníky Formuláře DS Přihlásit Vyhledávání English

Formuláře oddělení doktorského studia

Tisk stránky

Oddělení doktorského studia

 • Hodnocení studentů doktorského studia za období 2015/2016

 • Přihláška ke studiu v doktorském studijním programu    DOC ; PDF - změna 20.3.2017
 • Návrh přijímací komise pro přijetí ke studiu v DS programech    DOC ; PDF - změna 3.3.2017
 • Protokol přijímacího řízení (DS)    DOC ; PDF
 • Poučení studenta/stážisty Fakulty stavební ČVUT v Praze o BOZP a PO
 • Hodnocení znalostí a schopností žadatele v doktorském studijním programu    DOC ; PDF
 • Individuální studijní plán - tisk je možný pouze z IS KOS.

 • Přihláška k odborné rozpravě    DOC ; PDF
 • Zápis o odborné rozpravě v rámci studijního bloku DS    DOC ; PDF

 • Žádost o přerušení doktorského studia    DOC ; PDF
 • Žádost o změnu formy doktorského studia    DOC ; PDF
 • Žádost o změnu oboru v doktorském studiu    DOC ; PDF

 • Žádost o povolení vykonání zahraniční stáže v rámci doktorského studia    DOC ; PDF
 • Návrh katedry na přijetí doktoranda na krátkodobý pobyt (stáž)    DOC ; PDF

 • Žádost o státní doktorskou zkoušku    DOC ; PDF
 • Zápis o státní doktorské zkoušce    DOC ; PDF - změna 18.1.2018
 • Hlasovací lístky k SDZ - 1.kolo, 2.kolo    DOC ; PDF
 • Návrh na složení komise ke státní doktorské zkoušce    DOC ; PDF - změna 31.1.2018
 • Schválení členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby DP na zasedání Vědecké rady    DOC ; PDF
 • Příspěvek z fondu ČVUT    DOC ; PDF

 • Informace k obhajobě disertační práce

 • Žádost o schválení školitele bez příslušných titulů (tj. bez titulu profesor, docent, DrSc.)    DOC ; PDF - změna 9.1.2018
 • Žádost o školitele-specialistu    DOC ; PDF
 • Žádost školitele o navýšení počtu doktorandů    DOC ; PDF

 • Potvrzení o studiu    DOC ; PDF
  Potvrzení v angličtině lze získat na oddělení doktorského studia (vytištěním z KOSu)
 • Žádost o evidenci uznané doby rodičovství    DOC ; PDF - 13.6.2018

 • Žádost o zavedení doktorského předmětu    DOC ; PDF

 • Změna čísla bankovního účtu    DOC ; PDF

   

 • Návod k vyplňování formulářů

 

Formuláře oddělení Věda a výzkum

 

  Za obsah odpovídá: prof. Dr. Ing. Bořek Patzák Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: středa, 13. června 2018, 14:52  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz