Úřední deska -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Úřední deska Přihlásit Vyhledávání English

Úřední deska Fakulty stavební

Tisk stránky

 09/02/18 - Přehled studijních programů a oborů na FSv akreditovaných MŠMT ČR
 24/07/17 - Časový plán akademického roku 2017/2018
 24/04/18 - Časový plán akademického roku 2018/2019 -

 25/01/18 - Termíny zápisů do studia FSv
 01/09/17 - Termíny státních závěrečných zkoušek FSv
                   Nově jsou termíny státní závěrečné zkoušky rozepisovány pro studenty prostřednictvím KOSu

 25/01/18 - Informace k přijímacímu řízení do bakalářských studijních programů
 25/01/18 - Informace k přijímacímu řízení do magisterských studijních programů
 02/02/18 - Informace k přijímacímu řízení do doktorských studijních programů

 30/11/17 - Zpráva o průběhu přijímacího řízení do bc studia
 30/11/17 - Zpráva o průběhu přijímacího řízení do navazujícího mgr studia

 04/12/17 - Den otevřených dveří na Fakultě stavební

 04/04/18 - Legislativa - vnitřní předpisy, legislativa spojená se studiem a další předpisy
 30/08/17 - Poplatky spojené se studiem

 29/03/18 - Termíny zasedání AS FSv
 19/04/18 - Termíny zasedání Grémia FSv -
 13/04/18 - Termíny zasedání VR FSv

 22/11/17 - Výroční zprávy FSv
 25/08/16 - Dlouhodobý záměr FSv

 21/10/16 - Seznam oborů, v nichž je FSv oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
 24/04/18 - Zahájená řízení ke jmenování profesorem -
 14/02/18 - Ukončená řízení ke jmenování profesorem
 24/04/18 - Zahájená habilitační řízení -
 13/04/18 - Ukončená habilitační řízení
 24/04/18 - Oznámení o konání obhajob disertací (Ph.D.) -

 

Aktuální informace

20/04/18 - 

ČVUT v Praze, Kloknerův ústav přijme finanční účetní. Uzávěrka přihlášek 10.5.2018.

19/04/18 - 

Zápis č. 2 ze zasedání Grémia děkana konaného 9. dubna 2018.

16/04/18 - 

Děkan FIT ČVUT vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: výzkumný pracovník – junior pro mobilitu v rámci OP VVV projektu. Uzávěrka přihlášek 15.5.2018.

12/04/18 - 

ČVUT v Praze Fakulta stavební přijme projektového manažera OP VVV. Uzávěrka přihlášek 12.5.2018.

12/04/18 - 

ČVUT v Praze FSv přijme administrativního pracovníka vědy a výzkumu na 0,5 úvazek. Uzávěrka přihlášek 12.5.2018.

12/04/18 - 

ČVUT v Praze - CIPS přijme odbornou referentku / odborného referenta. Uzávěrka přihlášek 12.5.2018.

11/04/18 - 

Děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků. Uzávěrka přihlášek 10.5.2018.

10/04/18 - 

Fakulta stavební, Výpočetní a informační centrum hledá programátora webových aplikací v jazyku PHP. Uzávěrka přihlášek 28.4.2018.

04/04/18 - 

Směrnice děkana pro realizaci bc. a mgr. studijních programů na Fakultě stavební ČVUT. Tato směrnice nabývá účinnosti od akademického roku 2018/19.

21/03/18 - 

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT hledá zkušenou samostatnou mzdovou účetní s přesahem do oblasti PaM. Uzávěrka přihlášek 30.4.2018.

...dalších 10 zpráv  

  Za obsah odpovídá: prof. Ing. Jiří Máca, CSc. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: pátek, 20. dubna 2018, 09:18  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz