Úřední deska -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Úřední deska Přihlásit Vyhledávání English

Úřední deska Fakulty stavební

Tisk stránky

 06/11/15 - Přehled studijních programů a oborů na FSv akreditovaných MŠMT ČR
 20/06/16 - Časový plán akademického roku 2016/2017

 23/01/17 - Termíny zápisů do studia FSv
 23/01/17 - Termíny státních závěrečných zkoušek FSv

 30/01/17 - Informace k přijímacímu řízení do bakalářských studijních programů
 30/01/17 - Informace k přijímacímu řízení do magisterských studijních programů
 26/11/16 - Informace k přijímacímu řízení do doktorských studijních programů

 09/12/16 - Zpráva o průběhu přijímacího řízení do bc studia
 09/12/16 - Zpráva o průběhu přijímacího řízení do navazujícího mgr studia

 06/01/17 - Den otevřených dveří na Fakultě stavební - 27. 1. 2017

 23/01/17 - Legislativa - vnitřní předpisy, legislativa spojená se studiem a další předpisy
 18/03/16 - Poplatky spojené se studiem

 23/02/17 - Termíny zasedání AS FSv
 12/01/17 - Termíny zasedání Grémia FSv
 18/01/17 - Termíny zasedání VR FSv

 17/10/16 - Výroční zprávy FSv
 15/07/14 - Dlouhodobý záměr FSv

 05/03/13 - Seznam oborů, v nichž je FSv oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
 28/02/17 - Zahájená řízení ke jmenování profesorem
 06/03/17 - Ukončená řízení ke jmenování profesorem
 16/03/17 - Zahájená habilitační řízení
 06/03/17 - Ukončená habilitační řízení
 28/03/17 - Obhajoby doktorských disertací (Ph.D.) -

 

Aktuální informace

27/03/17 - 

ČVUT v Praze - Rektorát přijme nového kolegu/novou kolegyni na pracovní pozici - specialista transferu technologií. Uzávěrka přihlášek 23.4.2017.

27/03/17 - 

ČVUT v Praze - Rektorát přijme nového kolegu/novou kolegyni na pracovní pozici - projektový specialista. Uzávěrka přihlášek 23.4.2017.

27/03/17 - 

ČVUT v Praze - Rektorát přijme nového kolegu/novou kolegyni na pracovní pozici - projektový manažer. Uzávěrka přihlášek 23.4.2017.

27/03/17 - 

ČVUT v Praze - Rektorát přijme nového kolegu/novou kolegyni na pracovní pozici - finanční manažer/ekonom. Uzávěrka přihlášek 23.4.2017.

27/03/17 - 

ČVUT v Praze - Rektorát přijme nového kolegu/novou kolegyni na pracovní pozici - asistent/ka vedoucího odboru. Uzávěrka přihlášek 23.4.2017.

23/03/17 - 

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze hledá pracovníka/pracovnici na obsazení pozice personalista. Uzávěrka přihlášek 7.4.2017

09/03/17 - 

Rektorát ČVUT přijme pracovníka/pracovnici podatelny. Uzávěrka přihlášek 7.4.2017.

09/03/17 - 

Rektor ČVUT vypisuje výběrové řízení na vedoucího Odboru pro řízení projektů a transfer technologií. Uzávěrka přihlášek 8.4.2017.

28/02/17 - 

CIIRC hledá obsluhu velína na pozici technik. Uzávěrka přihlášek 30.4.2017.

28/02/17 - 

CIIRC hledá pracovníka/pracovnici ostrahy objektu na pozici vrátný. Uzávěrka přihlášek 30.4.2017.

...dalších 10 zpráv

  Za obsah odpovídá: prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: pondělí, 27. března 2017, 10:22  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz