Úřední deska -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Úřední deska Přihlásit Vyhledávání English

Úřední deska Fakulty stavební

Tisk stránky

 06/11/15 - Přehled studijních programů a oborů na FSv akreditovaných MŠMT ČR
 24/07/17 - Časový plán akademického roku 2017/2018

 31/07/17 - Termíny zápisů do studia FSv
 10/07/17 - Termíny státních závěrečných zkoušek FSv
                   Nově jsou termíny státní závěrečné zkoušky rozepisovány pro studenty prostřednictvím KOSu

 20/06/17 - Informace k přijímacímu řízení do bakalářských studijních programů
 17/07/17 - Informace k přijímacímu řízení do magisterských studijních programů
 14/06/17 - Informace k přijímacímu řízení do doktorských studijních programů

 09/12/16 - Zpráva o průběhu přijímacího řízení do bc studia
 09/12/16 - Zpráva o průběhu přijímacího řízení do navazujícího mgr studia

 10/04/17 - Den otevřených dveří na Fakultě stavební - 23. 11. 2017 a 12. 1. 2018

 31/07/17 - Legislativa - vnitřní předpisy, legislativa spojená se studiem a další předpisy
 18/03/16 - Poplatky spojené se studiem

 29/06/17 - Termíny zasedání AS FSv
 11/07/17 - Termíny zasedání Grémia FSv
 16/05/17 - Termíny zasedání VR FSv

 17/10/16 - Výroční zprávy FSv
 15/07/14 - Dlouhodobý záměr FSv

 05/03/13 - Seznam oborů, v nichž je FSv oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
 20/06/17 - Zahájená řízení ke jmenování profesorem
 09/08/17 - Ukončená řízení ke jmenování profesorem -
 08/08/17 - Zahájená habilitační řízení -
 01/06/17 - Ukončená habilitační řízení
 19/06/17 - Oznámení o konání obhajob disertací (Ph.D.)

 

Aktuální informace

Aktuálně: - 

Zápis do zimního semestru akademického roku 2017/2018.

11/08/17 - 

Děkanka FSv ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků:. Uzávěrka přihlášek 14.9.2017.

09/08/17 - 

Archív ČVUT přijme pracovnici/pracovníka pro administrativní a knihovnické práce. Uzávěrka přihlášek 15.9.2017.

09/08/17 - 

Archív ČVUT přijme archivářku/archiváře. Uzávěrka přihlášek 15.9.2017.

01/08/17 - 

ČVUT v Praze - Rektorát přijme nového kolegu/novou kolegyni na pracovní pozici projektový specialista - dotační programy. Uzávěrka přihlášek 30.8.2017.

01/08/17 - 

ČVUT v Praze - Rektorát přijme nového kolegu/novou kolegyni na pracovní pozici specialista transferu technologií. Uzávěrka přihlášek 30.8.2017.

10/07/17 - 

UCEEB hledá urbanistu, specialistu na rozvoj měst. Uzávěrka přihlášek 10.9.2017.

  Za obsah odpovídá: prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: pátek, 11. srpna 2017, 12:04  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz