Úřední deska -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Úřední deska Přihlásit Vyhledávání English

Úřední deska Fakulty stavební

Tisk stránky

 06/11/15 - Přehled studijních programů a oborů na FSv akreditovaných MŠMT ČR
 24/07/17 - Časový plán akademického roku 2017/2018

 15/09/17 - Termíny zápisů do studia FSv
 01/09/17 - Termíny státních závěrečných zkoušek FSv
                   Nově jsou termíny státní závěrečné zkoušky rozepisovány pro studenty prostřednictvím KOSu

 12/09/17 - Informace k přijímacímu řízení do bakalářských studijních programů
 12/09/17 - Informace k přijímacímu řízení do magisterských studijních programů
 07/07/17 - Informace k přijímacímu řízení do doktorských studijních programů

 09/12/16 - Zpráva o průběhu přijímacího řízení do bc studia
 09/12/16 - Zpráva o průběhu přijímacího řízení do navazujícího mgr studia

 10/04/17 - Den otevřených dveří na Fakultě stavební - 23. 11. 2017 a 12. 1. 2018

 13/09/17 - Legislativa - vnitřní předpisy, legislativa spojená se studiem a další předpisy
 30/08/17 - Poplatky spojené se studiem

 18/10/17 - Termíny zasedání AS FSv -
 11/07/17 - Termíny zasedání Grémia FSv
 13/10/17 - Termíny zasedání VR FSv

 17/10/16 - Výroční zprávy FSv
 15/07/14 - Dlouhodobý záměr FSv

 05/03/13 - Seznam oborů, v nichž je FSv oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
 20/06/17 - Zahájená řízení ke jmenování profesorem
 13/10/17 - Ukončená řízení ke jmenování profesorem
 08/08/17 - Zahájená habilitační řízení
 13/10/17 - Ukončená habilitační řízení
 30/06/17 - Oznámení o konání obhajob disertací (Ph.D.)

 

Aktuální informace

Aktuálně: - 

Na 7. mimořádném zasedání Akademického senátu Fakulty stavební, které se konalo dne 18. 10. 2017, byl osobou navrženou na jmenování děkanem Fakulty stavební zvolen prof. Ing. Jiří Máca, CSc.

19/10/17 - 

Fakulta strojní ČVUT v Praze přijme zaměstnance na pozici vedoucí sekretariátu ústavu. Uzávěrka přihlášek 10.11.2017.

18/10/17 - 

Zápis ze 7. mimořádného zasedání AS FSv ze dne 18. října 2017.

18/10/17 - 

Usnesení ze 7. mimořádného zasedání AS FSv ze dne 18. října 2017.

16/10/17 - 

UCEEB hledá asistenta / asistentku finančního oddělení. Uzávěrka přihlášek 3.11.2017.

13/10/17 - 

Zápis z 21. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 11. květa 2017.

09/10/17 - 

Děkan Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení míst profesorů/ docentů/ odborných asistentů. Uzávěrka přihlášek 6.11.2017.

05/10/17 - 

ČVUT v Praze – rektorát přijme nového kolegu/novou kolegyni na pracovní pozici: telefonní operátor/ka. Uzávěrka přihlášek 3.11.2017.

  Za obsah odpovídá: prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: čtvrtek, 19. října 2017, 11:27  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz