Úřední deska -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Úřední deska Přihlásit Vyhledávání English

Úřední deska Fakulty stavební

Tisk stránky

 06/11/15 - Přehled studijních programů a oborů na FSv akreditovaných MŠMT ČR
 20/06/16 - Časový plán akademického roku 2016/2017
 30/05/17 - Časový plán akademického roku 2017/2018

 30/05/17 - Termíny zápisů do studia FSv
 23/01/17 - Termíny státních závěrečných zkoušek FSv
                   Nově jsou termíny státní závěrečné zkoušky rozepisovány pro studenty prostřednictvím KOSu

 13/06/17 - Informace k přijímacímu řízení do bakalářských studijních programů
 12/06/17 - Informace k přijímacímu řízení do magisterských studijních programů
 18/05/17 - Informace k přijímacímu řízení do doktorských studijních programů

 09/12/16 - Zpráva o průběhu přijímacího řízení do bc studia
 09/12/16 - Zpráva o průběhu přijímacího řízení do navazujícího mgr studia

 10/04/17 - Den otevřených dveří na Fakultě stavební - 23. 11. 2017 a 12. 1. 2018

 26/05/17 - Legislativa - vnitřní předpisy, legislativa spojená se studiem a další předpisy
 18/03/16 - Poplatky spojené se studiem

 02/06/17 - Termíny zasedání AS FSv
 12/04/17 - Termíny zasedání Grémia FSv
 16/05/17 - Termíny zasedání VR FSv

 17/10/16 - Výroční zprávy FSv
 15/07/14 - Dlouhodobý záměr FSv

 05/03/13 - Seznam oborů, v nichž je FSv oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
 20/06/17 - Zahájená řízení ke jmenování profesorem -
 01/06/17 - Ukončená řízení ke jmenování profesorem
 20/06/17 - Zahájená habilitační řízení -
 01/06/17 - Ukončená habilitační řízení
 19/06/17 - Oznámení o konání obhajob disertací (Ph.D.) -

 

Aktuální informace

Aktuálně: - 

Snížení minimálního počtu bodů pro přijetí ke studiu v bc. studijních programech pro ak. rok 2017/18.

09/06/17 - 

Fakulta strojní ČVUT v Praze přijme zaměstnance na pozici projektový manažer CAAT. Uzávěrka přihlášek 31.7.2017.

30/05/17 - 

Fakulta strojní ČVUT v Praze přijme zaměstnance na pozici administrátor pro projekty EU. Uzávěrka přihlášek 30.6.2017.

30/05/17 - 

Fakulta strojní ČVUT v Praze přijme zaměstnance na pozici finanční manažer pro projekty EU. Uzávěrka přihlášek 30.6.2017.

30/05/17 - 

Fakulta strojní ČVUT v Praze přijme zaměstnance na pozici projektový manažer pro projekty EU. Uzávěrka přihlášek 30.6.2017.

25/05/17 - 

UCEEB hledá elektrotechnika fotovoltaických systémů. Uzávěrka přihlášek 30.6.2017.

25/05/17 - 

UCEEB hledá elektrotechnika a PLC programátora. Uzávěrka přihlášek 30.6.2017.

  Za obsah odpovídá: prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: úterý, 20. června 2017, 10:17  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz