Úřední deska -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Úřední deska Přihlásit Vyhledávání English

Úřední deska Fakulty stavební

Tisk stránky

 06/11/15 - Přehled studijních programů a oborů na FSv akreditovaných MŠMT ČR
 24/07/17 - Časový plán akademického roku 2017/2018

 15/09/17 - Termíny zápisů do studia FSv
 01/09/17 - Termíny státních závěrečných zkoušek FSv
                   Nově jsou termíny státní závěrečné zkoušky rozepisovány pro studenty prostřednictvím KOSu

 30/11/17 - Informace k přijímacímu řízení do bakalářských studijních programů
 30/11/17 - Informace k přijímacímu řízení do magisterských studijních programů
 07/07/17 - Informace k přijímacímu řízení do doktorských studijních programů

 30/11/17 - Zpráva o průběhu přijímacího řízení do bc studia
 30/11/17 - Zpráva o průběhu přijímacího řízení do navazujícího mgr studia

 04/12/17 - Den otevřených dveří na Fakultě stavební - 12. 1. 2018

 04/12/17 - Legislativa - vnitřní předpisy, legislativa spojená se studiem a další předpisy
 30/08/17 - Poplatky spojené se studiem

 24/11/17 - Termíny zasedání AS FSv
 04/12/17 - Termíny zasedání Grémia FSv
 08/12/17 - Termíny zasedání VR FSv

 22/11/17 - Výroční zprávy FSv
 25/08/16 - Dlouhodobý záměr FSv

 21/10/16 - Seznam oborů, v nichž je FSv oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
 08/12/17 - Zahájená řízení ke jmenování profesorem
 15/11/17 - Ukončená řízení ke jmenování profesorem
 08/12/17 - Zahájená habilitační řízení
 12/12/17 - Ukončená habilitační řízení -
 15/12/17 - Oznámení o konání obhajob disertací (Ph.D.) -

 

Aktuální informace

Aktuálně: - 

V úterý 2.1.2018 bude pro všechny studenty a zaměstnance FSv děkanské volno.

Aktuálně: - 

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakal. stud. programech pro ak. rok 2018/19. 
Vyhláška děkanky č. 9/2017.

Aktuálně: - 

Vyhlášení přijímacího řízení do bakal. studijních programů pro ak.rok 2018/19. 
Směrnice děkanky č. 1/2017.

Aktuálně: - 

Podmínky pro přijetí ke studiu v mgr. stud, programech pro ak. rok 2018/19. 
Vyhláška děkanky č. 10/2017.

Aktuálně: - 

Vyhlášení přijímacího řízení do mgr. studijních programů pro ak. rok 2018/19. 
Směrnice děkanky č. 2/2017.

08/12/17 - 

Zápis z 23. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 9. listopadu 2017.

07/12/17 - 

ČVUT v Praze – Rektorát přijme nového kolegu/ novou kolegyni na pracovní pozici telefonní operátor/ka. Uzávěrka přihlášek 20.12.2017.

07/12/17 - 

Zápis č. 3 ze zasedání Grémia děkanky, konaného 13. 11. 2017.

  Za obsah odpovídá: prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: úterý, 12. prosince 2017, 13:06  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz