Úřední deska -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Úřední deska Přihlásit Vyhledávání English

Úřední deska Fakulty stavební

Tisk stránky

 09/02/18 - Přehled studijních programů a oborů na FSv akreditovaných MŠMT ČR
 24/07/17 - Časový plán akademického roku 2017/2018
 24/04/18 - Časový plán akademického roku 2018/2019

 25/01/18 - Termíny zápisů do studia FSv
 01/09/17 - Termíny státních závěrečných zkoušek FSv
                   Nově jsou termíny státní závěrečné zkoušky rozepisovány pro studenty prostřednictvím KOSu

 25/01/18 - Informace k přijímacímu řízení do bakalářských studijních programů
 25/01/18 - Informace k přijímacímu řízení do magisterských studijních programů
 02/02/18 - Informace k přijímacímu řízení do doktorských studijních programů

 30/11/17 - Zpráva o průběhu přijímacího řízení do bc studia
 30/11/17 - Zpráva o průběhu přijímacího řízení do navazujícího mgr studia

 04/12/17 - Den otevřených dveří na Fakultě stavební

 04/04/18 - Legislativa - vnitřní předpisy, legislativa spojená se studiem a další předpisy
 30/08/17 - Poplatky spojené se studiem

 26/04/18 - Termíny zasedání AS FSv
 19/04/18 - Termíny zasedání Grémia FSv
 13/04/18 - Termíny zasedání VR FSv

 22/11/17 - Výroční zprávy FSv
 25/08/16 - Dlouhodobý záměr FSv

 21/10/16 - Seznam oborů, v nichž je FSv oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
 24/04/18 - Zahájená řízení ke jmenování profesorem
 11/05/18 - Ukončená řízení ke jmenování profesorem
 17/05/18 - Zahájená habilitační řízení
 15/06/18 - Ukončená habilitační řízení -
 04/06/18 - Oznámení o konání obhajob disertací (Ph.D.)

 

Aktuální informace

Aktuálně: - 

Snížení minimálního počtu bodů pro přijetí ke studiu v bc. programech pro ak. rok 2018/19. Vyhláška děkana č. 6/2018.

12/06/18 - 

Zápis z 2. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 10. května 2018.

07/06/18 - 

FIT ČVUT v Praze hledá pracovníka na obsazení pracovní pozice: finanční účetní / rozpočty, administrativa projektů. Uzávěrka přihlášek 30.6.2018.

06/06/18 - 

ČVUT v Praze - Rektorát, Odbor pro studium a studentské záležitosti přijme odborného referenta /odbornou referentku. Uzávěrka přihlášek 24.6.2018.

05/06/18 - 

Děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze vypisuje výběrová řízení na místa asistentů / odborných asistentů. Uzávěrka přihlášek 5.7.2018.

05/06/18 - 

Děkan FIT ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa: vedoucí katedry informační bezpečnosti. Uzávěrka přihlášek 2.7.2018.

05/06/18 - 

Dean of the FIT, CTU in Prague, is seeking a PostDoc / Junior Researcher (OP VVV). Uzávěrka přihlášek 2.7.2018.

01/06/18 - 

Fakulta strojní ČVUT v Praze přijme mzdovou účetní. Uzávěrka přihlášek 21.6.2018.

01/06/18 - 

Zápis ze 14. zasedání AS FSv ze dne 30. května 2018.

01/06/18 - 

Usnesení ze 14. zasedání AS FSv ze dne 30. května 2018.

31/05/18 - 

ČVUT v Praze - Rektorát přijme referenta pro daňové otázky odboru. Uzávěrka přihlášek 20.6.2018.

30/05/18 - 

Děkan FIT ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení 2 míst odborných asistentů. Uzávěrka přihlášek 28.6.2018.

08/01/18 - 

SPŠ stavební Josefa Gočára přijme učitele odborných předmětů.

   

  Za obsah odpovídá: prof. Ing. Jiří Máca, CSc. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: pátek, 15. června 2018, 12:18  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz