Úřední deska -- FSv ČVUT

Úřední deska Fakulty stavební

Změna 25/05/2017 10:09

 06/11/15 - Přehled studijních programů a oborů na FSv akreditovaných MŠMT ČR
 20/06/16 - Časový plán akademického roku 2016/2017

 23/01/17 - Termíny zápisů do studia FSv
 23/01/17 - Termíny státních závěrečných zkoušek FSv

 30/01/17 - Informace k přijímacímu řízení do bakalářských studijních programů
 30/01/17 - Informace k přijímacímu řízení do magisterských studijních programů
 26/11/16 - Informace k přijímacímu řízení do doktorských studijních programů

 09/12/16 - Zpráva o průběhu přijímacího řízení do bc studia
 09/12/16 - Zpráva o průběhu přijímacího řízení do navazujícího mgr studia

 10/04/17 - Den otevřených dveří na Fakultě stavební - 23. 11. 2017 a 12. 1. 2018

 02/05/17 - Legislativa - vnitřní předpisy, legislativa spojená se studiem a další předpisy
 18/03/16 - Poplatky spojené se studiem

 31/03/17 - Termíny zasedání AS FSv
 12/04/17 - Termíny zasedání Grémia FSv
 16/05/17 - Termíny zasedání VR FSv -

 17/10/16 - Výroční zprávy FSv
 15/07/14 - Dlouhodobý záměr FSv

 05/03/13 - Seznam oborů, v nichž je FSv oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
 28/02/17 - Zahájená řízení ke jmenování profesorem
 06/03/17 - Ukončená řízení ke jmenování profesorem
 16/03/17 - Zahájená habilitační řízení
 06/04/17 - Ukončená habilitační řízení
 25/05/17 - Oznámení o konání obhajob disertací (Ph.D.) -

 

Aktuální informace

25/05/17 - 

UCEEB hledá elektrotechnika fotovoltaických systémů. Uzávěrka přihlášek 30.6.2017.

25/05/17 - 

UCEEB hledá elektrotechnika a PLC programátora. Uzávěrka přihlášek 30.6.2017.

18/05/17 - 

FSv ČVUT v Praze přijme nového kolegu/novou kolegyni na pracovní pozici projektový manažer OP VVV. Uzávěrka přihlášek 2.6.2017.

18/05/17 - 

FSv ČVUT v Praze přijme pro pracoviště Výpočetního a informačního centra technika počítačových sítí. Uzávěrka přihlášek 2.6.2017.

16/05/17 - 

Zápis z 20. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 6. dubna 2017.

10/05/17 - 

Děkanka FSv ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků. Uzávěrka přihlášek 5.6.2017.

05/05/17 - 

UCEEB hledá softwarového vývojáře (Python a databáze). Uzávěrka přihlášek 31.5.2017.

05/05/17 - 

UCEEB hledá PLC programátora. Uzávěrka přihlášek 31.5.2017.

05/05/17 - 

UCEEB hledá vědecko-výzkumného pracovníka (Aplikace vláknových senzorů pro stavební konstrukce). Uzávěrka přihlášek 31.5.2017.