Úřední deska -- FSv ČVUT

Úřední deska Fakulty stavební

Změna 14/02/2018 11:12

 09/02/18 - Přehled studijních programů a oborů na FSv akreditovaných MŠMT ČR
 24/07/17 - Časový plán akademického roku 2017/2018

 25/01/18 - Termíny zápisů do studia FSv
 01/09/17 - Termíny státních závěrečných zkoušek FSv
                   Nově jsou termíny státní závěrečné zkoušky rozepisovány pro studenty prostřednictvím KOSu

 25/01/18 - Informace k přijímacímu řízení do bakalářských studijních programů
 25/01/18 - Informace k přijímacímu řízení do magisterských studijních programů
 02/02/18 - Informace k přijímacímu řízení do doktorských studijních programů

 30/11/17 - Zpráva o průběhu přijímacího řízení do bc studia
 30/11/17 - Zpráva o průběhu přijímacího řízení do navazujícího mgr studia

 04/12/17 - Den otevřených dveří na Fakultě stavební - 12. 1. 2018

 02/02/18 - Legislativa - vnitřní předpisy, legislativa spojená se studiem a další předpisy
 30/08/17 - Poplatky spojené se studiem

 26/01/18 - Termíny zasedání AS FSv
 14/02/18 - Termíny zasedání Grémia FSv -
 12/01/18 - Termíny zasedání VR FSv

 22/11/17 - Výroční zprávy FSv
 25/08/16 - Dlouhodobý záměr FSv

 21/10/16 - Seznam oborů, v nichž je FSv oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
 08/12/17 - Zahájená řízení ke jmenování profesorem
 15/01/18 - Ukončená řízení ke jmenování profesorem
 23/01/18 - Zahájená habilitační řízení -
 03/01/18 - Ukončená habilitační řízení
 25/01/18 - Oznámení o konání obhajob disertací (Ph.D.) -

 

Aktuální informace

15/02/18 - 

Ředitel Kloknerova ústavu ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení 2 pracovních pozic: výzkumný pracovník - junior OP VVV. Uzávěrka přihlášek 21.3.2018.

14/02/18 - 

Děkan FIT ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice výzkumný pracovník - junior. Uzávěrka přihlášek 23.2.2018.

14/02/18 - 

Zápis č. 1 ze zasedání Grémia děkanky, konaného 29. 1. 2018.

08/01/18 - 

SPŠ stavební Josefa Gočára přijme učitele odborných předmětů.