Úřední deska -- FSv ČVUT

Úřední deska Fakulty stavební

Změna 20/09/2017 12:34

 06/11/15 - Přehled studijních programů a oborů na FSv akreditovaných MŠMT ČR
 24/07/17 - Časový plán akademického roku 2017/2018

 15/09/17 - Termíny zápisů do studia FSv -
 01/09/17 - Termíny státních závěrečných zkoušek FSv
                   Nově jsou termíny státní závěrečné zkoušky rozepisovány pro studenty prostřednictvím KOSu

 12/09/17 - Informace k přijímacímu řízení do bakalářských studijních programů
 12/09/17 - Informace k přijímacímu řízení do magisterských studijních programů
 07/07/17 - Informace k přijímacímu řízení do doktorských studijních programů

 09/12/16 - Zpráva o průběhu přijímacího řízení do bc studia
 09/12/16 - Zpráva o průběhu přijímacího řízení do navazujícího mgr studia

 10/04/17 - Den otevřených dveří na Fakultě stavební - 23. 11. 2017 a 12. 1. 2018

 13/09/17 - Legislativa - vnitřní předpisy, legislativa spojená se studiem a další předpisy
 30/08/17 - Poplatky spojené se studiem

 06/09/17 - Termíny zasedání AS FSv
 11/07/17 - Termíny zasedání Grémia FSv
 16/05/17 - Termíny zasedání VR FSv

 17/10/16 - Výroční zprávy FSv
 15/07/14 - Dlouhodobý záměr FSv

 05/03/13 - Seznam oborů, v nichž je FSv oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
 20/06/17 - Zahájená řízení ke jmenování profesorem
 09/08/17 - Ukončená řízení ke jmenování profesorem
 08/08/17 - Zahájená habilitační řízení
 01/06/17 - Ukončená habilitační řízení
 30/06/17 - Oznámení o konání obhajob disertací (Ph.D.)

 

Aktuální informace

Aktuálně: - 

Zápisy do zimního semestru akademického roku 2017/2018.

21/09/17 - 

Fakulta stavební ČVUT v Praze přijme mzdovou účetní do kolektivu PaM a mzdové účtárny. Uzávěrka přihlášek 6.10.2017.

01/09/17 - 

Děkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na akademické pozice pro katedru biomedicínské techniky. Uzávěrka přihlášek 30.9.2017.