Úřední deska -- FSv ČVUT

Úřední deska Fakulty stavební

Změna 28/06/2018 14:46

 09/02/18 - Přehled studijních programů a oborů na FSv akreditovaných MŠMT ČR
 24/07/17 - Časový plán akademického roku 2017/2018
 24/04/18 - Časový plán akademického roku 2018/2019

 25/01/18 - Termíny zápisů do studia FSv
 01/09/17 - Termíny státních závěrečných zkoušek FSv
                   Nově jsou termíny státní závěrečné zkoušky rozepisovány pro studenty prostřednictvím KOSu

 25/01/18 - Informace k přijímacímu řízení do bakalářských studijních programů
 25/01/18 - Informace k přijímacímu řízení do magisterských studijních programů
 02/02/18 - Informace k přijímacímu řízení do doktorských studijních programů

 30/11/17 - Zpráva o průběhu přijímacího řízení do bc studia
 30/11/17 - Zpráva o průběhu přijímacího řízení do navazujícího mgr studia

 04/12/17 - Den otevřených dveří na Fakultě stavební

 04/04/18 - Legislativa - vnitřní předpisy, legislativa spojená se studiem a další předpisy
 30/08/17 - Poplatky spojené se studiem

 26/04/18 - Termíny zasedání AS FSv
 19/04/18 - Termíny zasedání Grémia FSv
 13/04/18 - Termíny zasedání VR FSv

 22/11/17 - Výroční zprávy FSv
 28/06/18 - Dlouhodobý záměr FSv -

 21/10/16 - Seznam oborů, v nichž je FSv oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
 24/04/18 - Zahájená řízení ke jmenování profesorem
 11/05/18 - Ukončená řízení ke jmenování profesorem
 17/05/18 - Zahájená habilitační řízení
 15/06/18 - Ukončená habilitační řízení
 04/06/18 - Oznámení o konání obhajob disertací (Ph.D.)

 

Aktuální informace

17/07/18 - 

Informace o výplatě ubytovacího stipendia za 2. čtvrtletí 2018.

16/07/18 - 

Zápis č.3 ze zasedání Grémia děkana konaného 26. června 2018.

29/06/18 - 

Vyhláška děkana č.7/2018 pro studenty, kteří v ak. roce 2018/19 vyjíždí na zahraniční studijní pobyt.

28/06/18 - 

Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti FSv ČVUT v Praze do roku 2020.

26/06/18 - 

Zápis z 15. zasedání AS FSv ze dne 20. června 2018.

26/06/18 - 

Usnesení z 15. zasedání AS FSv ze dne 20. června 2018.

19/06/18 - 

UCEEB hledá Junior/ Senior Embedded SW/ HW vývojáře (ž/m).E Uzávěrka přihlášek 31.7.2018.