Úřední deska -- FSv ČVUT

Úřední deska Fakulty stavební

Změna 17/05/2018 16:40

 09/02/18 - Přehled studijních programů a oborů na FSv akreditovaných MŠMT ČR
 24/07/17 - Časový plán akademického roku 2017/2018
 24/04/18 - Časový plán akademického roku 2018/2019

 25/01/18 - Termíny zápisů do studia FSv
 01/09/17 - Termíny státních závěrečných zkoušek FSv
                   Nově jsou termíny státní závěrečné zkoušky rozepisovány pro studenty prostřednictvím KOSu

 25/01/18 - Informace k přijímacímu řízení do bakalářských studijních programů
 25/01/18 - Informace k přijímacímu řízení do magisterských studijních programů
 02/02/18 - Informace k přijímacímu řízení do doktorských studijních programů

 30/11/17 - Zpráva o průběhu přijímacího řízení do bc studia
 30/11/17 - Zpráva o průběhu přijímacího řízení do navazujícího mgr studia

 04/12/17 - Den otevřených dveří na Fakultě stavební

 04/04/18 - Legislativa - vnitřní předpisy, legislativa spojená se studiem a další předpisy
 30/08/17 - Poplatky spojené se studiem

 26/04/18 - Termíny zasedání AS FSv
 19/04/18 - Termíny zasedání Grémia FSv
 13/04/18 - Termíny zasedání VR FSv

 22/11/17 - Výroční zprávy FSv
 25/08/16 - Dlouhodobý záměr FSv

 21/10/16 - Seznam oborů, v nichž je FSv oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
 24/04/18 - Zahájená řízení ke jmenování profesorem
 11/05/18 - Ukončená řízení ke jmenování profesorem -
 17/05/18 - Zahájená habilitační řízení -
 14/05/18 - Ukončená habilitační řízení -
 17/05/18 - Oznámení o konání obhajob disertací (Ph.D.) -

 

Aktuální informace

23/05/18 - 

Děkan Fakulty stavební vypisuje výběrové řízení na pozici asistenta znalostního transferu. Uzávěrka přihlášek 5.6.2018.

15/05/18 - 

ČVUT v Praze - Rektorát přijme kolegu/kolegyni na pracovní pozici projektový specialista- administrace dotačních programů. Uzávěrka přihlášek 15.6.2018.

15/05/18 - 

Děkan Fakulty stavební vypisuje výběrové řízení na funkci vedoucího / vedoucí katedry společenských věd, katedry konstrukcí pozemních staveb, katedry mechaniky a katedry geomatiky. Uzávěrka přihlášek 14.6.2018.

15/05/18 - 

Děkan Fakulty stavební vypisuje výběrové řízení na pozici asistenta znalostního transferu. Uzávěrka přihlášek 30.5.2018.

10/05/18 - 

Zápis z 1. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 12. dubna 2018.

03/05/18 - 

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT hledá projektovou asistentku / asistenta. Uzávěrka přihlášek 31.5.2018.

03/05/18 - 

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT hledá zkušenou samostatnou mzdovou účetní s přesahem do oblasti PaM. Uzávěrka přihlášek 31.5.2018.

25/04/18 - 

Děkan FSv vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: Výzkumný pracovník junior pro mobilitu v rámci OP VVV výzvy projektu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků /V1 K 132/. Uzávěrka přihlášek 25.5.2018.

25/04/18 - 

Děkan FSv vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: Výzkumný pracovník post-dok junior pro mobilitu v rámci OP VVV výzvy projektu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků /V K 134/. Uzávěrka přihlášek 25.5.2018.

25/04/18 - 

Děkan FSv vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: Výzkumný pracovník post-dok junior pro mobilitu v rámci OP VVV výzvy projektu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků /V1 K 123/. Uzávěrka přihlášek 25.5.2018.

...dalších 10 zpráv