Vedení -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv O fakultě Řídící a správní orgány Vedení Přihlásit Vyhledávání English

Vedení Fakulty stavební ČVUT v Praze

Tisk stránky

Děkan FSv:

 

Proděkani FSv:

 

Zástupci proděkanky pro pedagogickou činnost:

 • RNDr. Zdeněk Šibrava, CSc.
  1. a 2. ročníky bakalářského studijního program "Stavební inženýrství" a bakalářský studijní program "Stavitelství"

 • doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.
  bakalářský a magisterský studijní obor "Konstrukce pozemních staveb", bakalářský a magisterský studijní obor "Building Structures", bakalářský studijní obor "Požární bezpečnost staveb", magisterský studijní obor "Integrální bezpečnost staveb", magisterský studijní obor "Materiálové inženýrství", magisterský studijní obor "Budovy a prostředí" a magisterský studijní obor "Inteligentní budovy"

 • doc. Dr. Ing. Jan Pruška
  bakalářský a magisterský studijní obor "Konstrukce a dopravní stavby",

 • doc. Ing. Jiří Novák, CSc.
  bakalářský a magisterský studijní obor "Management a ekonomika ve stavebnictví", bakalářský a magisterský studijní obor "Příprava, realizace a provoz staveb", magisterský studijní obor "Projektový management a inženýring" a magisterský studijní obor "Stavební management"

 • Ing. Martin Dočkal, Ph.D.
  bakalářský a magisterský studijní obor "Inženýrství životního prostředí" a bakalářský a magisterský studijní obor "Vodní hospodářství a vodní stavby"

 • doc. Ing. arch., Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. proděkanka pro pedagogickou činnost řídí
  bakalářský a magisterský studijní obor "Architektura a stavitelství"

 • prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.
  bakalářský studijní obor "Geodézie, kartografie a geoinformatika", bakalářský studijní obor "Územní informační systémy pro veřejnou správu", bakalářský studijní obor "Metrologie v geodézii a strojírenství", magisterský studijní obor "Geodézie a kartografie" a magisterský studijní obor "Geomatika"

 

  Za obsah odpovídá: prof. Ing. Jiří Máca, CSc. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: úterý, 20. února 2018, 14:39  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz