Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv O fakultě Řídící a správní orgány Vedení Přihlásit Vyhledávání English

Vedení Fakulty stavební ČVUT v Praze

Tisk stránky

Děkanka FSv:

 

Proděkani FSv:

 

Zástupci proděkana pro pedagogickou činnost:

 • RNDr. Zdeněk Šibrava, CSc.
  1. a 2. ročníky bakalářského studijního program "Stavební inženýrství" a bakalářský studijní program "Stavitelství"

 • doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.
  bakalářský a magisterský studijní obor "Konstrukce pozemních staveb", bakalářský a magisterský studijní obor "Building Structures", bakalářský studijní obor "Požární bezpečnost staveb", magistersý studijní obor "Integrální bezpečnost staveb", magisterský studijní obor "Budovy a prostředí", magisterský studijní program "Inteligentní budovy" a magisterský studijní obor "Stavby pro energetiku"

 • doc. Ing. Jiří Novák, CSc.
  bakalářské a magisterské studijní obory "Management a ekonomika ve stavebnictví" a "Příprava, realizace a provoz staveb", magisterské studijní obory "Projektový management a inženýring" a "Stavební management"

 • Ing. Martin Dočkal, Ph.D.
  bakalářské a magisterské studijní obory "Inženýrství životního prostředí" a "Vodní hospodářství a vodní stavby"

 • doc. Ing. arch., Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.
  bakalářský a magisterský studijní obor "Architektura a stavitelství"

 • prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.
  bakalářské studijní obory "Geodézie a kartografie", "Geoinformatika", "Geodézie, kartografie a geoinformatika", "Metrologie v geodézii a strojírenství" a "Územní informační systémy pro veřejnou správu" a magisterské studijní obory "Geodézie a kartografie" a "Geomatika"

 • prof. Ing. Jiří Máca, CSc. proděkan pro pedagogickou činnost řídí
  bakalářský a magisterský studijní obor "Konstrukce a dopravní stavby" a magisterské studijní obory "Materiálové inženýrství" a "Computational Engineering in Advanced Design"

 

  Za obsah odpovídá: prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: čtvrtek, 25. srpna 2016, 12:55  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz