Formuláře VaV -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Formuláře a číselníky Formuláře VaV Přihlásit Vyhledávání English

Formuláře oddělení pro vědu a výzkum

Tisk stránky

Oddělení pro vědu a výzkum

Formuláře - projekty VaVaI
Předpokládaná spolupráce s experimentálními centry    DOC ; PDF
Dohoda o spolupráci na řešení grantového projektu (v rámci ČVUT)    DOC ; PDF - 29.5.2018
Žádost o výplatu stipendia    DOC ; PDF   (z grantů, atd.) - změna 11.5.2018
Žádost o účelové stipendium z grantu    DOC ; PDF   dle Metodického pokynu č. 78/2016 - změna 11.5.2018
Návrh na výplatu odměn z grantu    Excel
Žádost o vrácení části dotace do státního rozpočtu    DOC ; PDF - změna 10.5.2017
Požadavek o studentskou vědeckou sílu    DOC ; PDF - změna 16.1.2018
Prohlášení partnera ke způsobilosti výše DPH jako výdaje projektu    DOC ; PDF - nov 19.4.2018

Formuláře - obhajoby DP
Informace k obhajobě disertační práce
Žádost o povolení obhajoby disertační práce    DOC ; PDF - změna 16.11.2017
Vzor titulních stran tézí    česká varianta ; anglická varianta (Word)
Sjednocená podoba disertačních prací:
      Vazba disertační práce
      1. strana disertační práce
      Prohlášení doktoranda k disertační práci
Návrh na složení komise k obhajobě disertační práce    DOC ; PDF - změna 15.3.2018
Schválení členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby DP na zasedání Vědecké rady    DOC ; PDF
Posudek disertační práce    DOC ; PDF
Opponent´s Review of the Doctoral Thesis    DOC ; PDF

Posudek habilitační práce    DOC ; PDF

Žádost katedry a/nebo řešitele grantu o fakultní příspěvek k pořízení investice    DOC ; PDF

 

Návod k vyplňování formulářů

 

Formuláře oddělení doktorského studia

 

  Za obsah odpovídá: Ing. Radmila Hamarová Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: úterý, 29. května 2018, 09:56  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz