Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Pracoviště K 127 Přihlásit Vyhledávání English

Katedra urbanismu a územního plánování

Tisk stránky


Kontakt

Vedoucí katedry:
doc. Ing. arch. Jiří Kupka, Ph.D.
Sekretářka:
Kateřina Masná
Adresa:
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra urbanismu a územního plánování
Thákurova 7
166 29 Praha 6
E-mail:
k127@fsv.cvut.cz
Telefon:
(+420) 224 357 926


Krátká charakteristika

Katedra urbanismu a územního plánování se v pedagogické činnosti věnuje urbanismu a územnímu plánování a to v komplexním pojetí od urbanistické teorie a tvorby po plánovací nástroje. Urbanismus je pojímán jako součást architektury, což se projevuje tím, že ve výuce jsou vyváženy přístupy opírající se o kreativitu, tvůrčí individualitu a invenci, o architektonické vnímání prostorové tvorby na jedné straně a o přístupy opírající se o schopnost využívání technických disciplin stavitelství, sociálních, ekonomických a ekologických východisek a nástrojů územního plánování na straně druhé. Katedra zajišťuje výuku urbanistických a územně-plánovacích disciplin především na oboru Architektura a stavitelství a na oboru Inženýrství životního prostředí, ale také na dalších studijních oborech FSv.
Studenti oboru Inženýrství životního prostředí – zaměření Urbanismus a územní plánování mohou nacházet uplatnění v orgánech státní správy, v místních samosprávách, v odborných projekčních, poradenských, investorských firmách i v podnikatelské sféře.
Vědecko výzkumná činnost katedry je zaměřena na problematiku strategie rozvoje sídel a území s důrazem na životní prostředí, udržitelný rozvoj a tvorbu a ochranu krajiny. Pracovníci katedry působí v odborné praxi formou konzultační a poradenské činnosti pro orgány státní správy a samospráv, zpracováváním územně plánovacích podkladů a dokumentace, odborných posudků expertiz a aktivní účastí při národních i mezinárodních konferencích. Katedra pořádá kurz celoživotního vzdělávání na téma „Hodnocení vlivu navrhovaných staveb a využití území z hlediska zásahu do krajinného rázu“ a pracovníci katedry působí v dalších kurzech CŽV.
Katedra má kontakty na TU Delf, Sheffield Hallam University, Heriot-Watt University, British Council + Know-How-Fund, Legambiente Campania, University of Southamton, Kansas State University.
Katedra zajišťuje rovněž výuku doktorandů.


  Za obsah odpovídá: Ing. Tomáš Líbenek Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: pondělí, 16. prosince 2013, 10:04  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz