Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Pracoviště K 129 Přihlásit Vyhledávání English

Katedra architektury

Tisk stránky


Kontakt

Vedoucí katedry:
prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec
Sekretářka:
Renée Weichertová
Adresa:
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra architektury
Thákurova 7
166 29 Praha 6
E-mail:
k129@fsv.cvut.cz
Telefon:
(+420) 224 354 717, (+420) 224 355 475


Krátká charakteristika

Studium architektury a její začlenění do výuky Fakulty stavební ČVUT v Praze má dlouholetou tradici. Katedra architektury zabezpečuje výuku předmětů teoretického architektonického charakteru a dále jejich aplikaci v architektonických předmětech. Jsou to zejména – dějiny architektury, dějiny umění, architektonické kreslení, architektonická kompozice, nauka o budovách a ateliéry.
Katedra garantuje výuku v bakalářském studijním programu Architektura a stavitelství (A+S, obor Architektura a stavitelství) a navazujícím magisterském studijním programu Architektura a stavitelství (oboru Architektura a stavitelství, zaměření Architektura a stavitelství) a v doktorském studijním programu Architektura a stavitelství (obory Architektura a stavitelství a Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví).
Cílem práce pracovníků katedry je vychovávat absolventy, architekty s rozšířeným inženýrským vzděláním tak, aby se mohli hlásit k odpovědnosti za celý proces výstavby – tedy zejména jako tvůrčí pracovníci v oblasti koncepčního navrhování a projektování všech druhů staveb ve všech projektových fázích včetně autorství konceptu technického řešení, jako koordinátoři projektového týmu, jako hlavní inženýři (správně architekti) projektu, aby mohli vykonávat architektonický a technický dozor, pracovat ve správních institucích a úřadech, na výzkumných pracovištích a v dalších oblastech investiční výstavby i mimo ni.


  Za obsah odpovídá: Ing. Tomáš Líbenek Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: pátek, 27. dubna 2018, 10:39  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz