Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Pracoviště K 136 Přihlásit Vyhledávání English

Katedra silničních staveb

Tisk stránky


Kontakt

Vedoucí katedry:
doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc.
Sekretářka:
Jitka Haráková
Adresa:
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra silničních staveb
Thákurova 7
166 29 Praha 6
E-mail:
k136@fsv.cvut.cz
Telefon:
(+420) 224 354 639


Krátká charakteristika

Katedra zajišťuje výuku dopravního inženýrství, projektování pozemních komunikací, výstavby, rekonstrukce a údržby silnic, dálnic, městských komunikací a letišť. Ve všech těchto oblastech je teoretická výuka doplňována výukou v laboratoři a terénu.
Výuka klade důraz na minimalizaci vlivu dopravních staveb a technologií na životní prostředí. Ve všech oblastech jsou aplikovány nové trendy a technologie spojené s použitím v praxi.
Vědeckovýzkumná činnost katedry je zaměřena jak na nové konstrukce a technologie uplatňované v daných oborech, tak i na stavební materiály pro silniční a letištní stavby. Významnou částí vědecké činnosti je optimalizace a navrhování konstrukcí pozemních komunikací. Současně s touto problematikou
je řešena optimalizace hospodaření s vozovkou a rozvíjena teorie dopravního inženýrství zaměřená na aktuální problematiku nehodovosti a kapacit místních komunikací.


  Za obsah odpovídá: Ing. Tomáš Líbenek Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: středa, 24. února 2016, 13:56  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz