Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Pracoviště K 142 Přihlásit Vyhledávání English

Katedra hydrotechniky

Tisk stránky


Kontakt

Vedoucí katedry:
doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc.
Sekretářka:
Jana Říhová
Adresa:
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra hydrotechniky
Thákurova 7
166 29 Praha 6
E-mail:
k142@fsv.cvut.cz
Telefon:
(+420) 224 354 616
Fax:
(+420) 224 355 408


Krátká charakteristika

Činnost katedry hydrotechniky je zaměřena na výchovu odborníků v oblastech navrhování, projektování, výstavby a provozu vodních staveb se zvláštním zřetelem ke stavbám na vodních tocích. K těm patří zejména jezy, objekty vodních cest, objekty přehrad a vodních elektráren a další hydrotechnické objekty pro hospodaření s vodou a její dopravu a akumulaci. Kromě stavebního řešení hydrotechnických objektů se katedra zabývá též navrhováním technologického vybavení těchto objektů – ocelové konstrukce, uzávěry, vodní turbíny apod. S problematikou objektů na vodních tocích souvisí další významné oblasti zaměření výuky a výzkumu katedry, ke kterým patří: řízení odtoku nádržemi, problematika vodohospodářských soustav, bezpečnost vodních staveb na tocích (včetně zahrnutí aspektů klimatické změny), protipovodňová ochrana, hydrotechnický výzkum (s využitím matematickým a fyzikálních modelů).
Pracovníci katedry soustavně rozvíjejí využití moderních didaktických technik a výpočetní techniky, včetně technických aplikací programování v profilových předmětech.
Ve vědeckovýzkumné práci se učitelé, techničtí a odborní pracovníci katedry soustřeďují hlavně na řešení úkolů a rozvíjení uvedených oblastí z oboru hydrotechniky a vodního hospodářství.
Soustavně se rozvíjí též mezinárodní kontakty katedry, jejíž pracovníci jsou nositeli členství v Mezinárodní přehradní komisi (ICOLD), v Mezinárodní asociaci plavebních kongresů a působí v dalších organizacích.


  Za obsah odpovídá: Ing. Tomáš Líbenek Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: středa, 30. listopadu 2011, 12:45  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz