Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Pracoviště K 153 Přihlásit Vyhledávání English

Katedra mapování a kartografie

Tisk stránky


Kontakt

Vedoucí katedry:
prof.Dr.Ing. Karel Pavelka
Sekretářka:
Romana Pavelková
Adresa:
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra mapování a kartografie
Thákurova 7
166 29 Praha 6
E-mail:
k153@fsv.cvut.cz
Telefon:
(+420) 224 354 648
Fax:
(+420) 224 355 419


Krátká charakteristika

Katedra zajišťuje výuku profilových i volitelných předmětů z oborů mapování a katastru nemovitostí, kartografie a kartografické polygrafie, GIS, informatiky, interaktivních grafických systémů, fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země a programování.
Vědeckovýzkumná činnost katedry je orientována na aplikace v oblasti geografických a územních informačních systémů, využití dat dálkového průzkumu Země v tematickém mapování, automatizaci sběru geodetických dat včetně metod GNSS, tvorbu volně šiřitelného software podle licencí GNU, počítači podporovanou tvorbu kartografických děl a moderní metody prezentace geodetických a kartografických informací. Dále je zaměřena na dokumentaci historických objektů metodami digitální fotogrammetrie, geofyziky, 3D skenování a GIS. Pracovníci katedry se podílejí mimo jiné i na činnosti v mezinárodních nevládních organizacích jako např. FIG, ICA, ISPRS, CIPA, EARSEL. Na katedře se rovněž vyhotovují revizní znalecké posudky z oblasti katastru nemovitostí pro potřeby soudů.
Katedra je vybavena dvěma moderními výukovými a výzkumnými laboratořemi výpočetní a zobrazovací techniky, které slouží též jako počítačové učebny oboru geodézie a kartografie, dále jsou při katedře fotogrammetrická laboratoř, polygrafická laboratoř a laboratoř digitální kartografie, kdy všechny slouží výuce základních i volitelných předmětů a vlastní vědeckovýzkumné činnosti. Nedílnou složku katedry tvoří vysoce specializovaná laboratoř dálkového průzkumu Země.


  Za obsah odpovídá: Ing. Tomáš Líbenek Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: úterý, 9. října 2012, 14:51  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz