Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Pracoviště K 154 Přihlásit Vyhledávání English

Katedra speciální geodézie

Tisk stránky


Kontakt

Vedoucí katedry:
prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
Sekretářka:
Renáta Smělá
Adresa:
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra speciální geodézie
Thákurova 7
166 29 Praha 6
E-mail:
k154@fsv.cvut.cz
Telefon:
(+420) 224 354 782
Fax:
(+420) 224 354 316


Krátká charakteristika

Katedra zajišťuje pro studijní obor geodézie a kartografie výuku inženýrské geodézie, geodézie v podzemních prostorách, ekonomiky v zeměměřictví a katastru, základů práva a pozemkového práva. V rámci volitelných předmětů výuku stavební a průmyslové geodézie, kontrolního měření a měření posunů, laserového skenování, základů automatizace měření v inženýrské geodézii, metrologie, systému Microstation, podnikání a management G a K a dějin zeměměřictví. Pro všechny ostatní studijní obory fakulty stavební, fakultu dopravní a fakultu architektury zajišťuje katedra výuku stavební geodézie a ve volitelných předmětech dále rozvíjí aplikaci geodézie pro jednotlivé stavební obory.

Ve vědeckovýzkumné činnosti řeší katedra otázky související s využitím laserů a laserového skenování v inženýrské geodézii a v důlním měřictví, problematiku úsekové ekonomiky v oboru, využití statistických metod v inženýrské geodézii, problematiku mikrosítí ve stavebnictví i strojírenství, využití geodetických metod pro zabezpečení jakosti a spolehlivosti staveb, aplikaci GPS v inženýrské geodézii, otázky hodnocení jakosti geodetických a kartografických prací atd. Katedra dlouhodobě spolupracuje s Českým egyptologickým ústavem Filozofické fakulty UK v Praze při výzkumu nekropole v Abúsíru v Egyptě.

Katedra je vybavena laboratoří zaměřenou především na laserovou techniku a je pověřena celostátní odbornou gescí pro využití laserů v inženýrské geodézii a v podzemních prostorách.


  Za obsah odpovídá: Ing. Tomáš Líbenek Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: pondělí, 16. dubna 2018, 12:36  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz