Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Pracoviště K 220 Přihlásit Vyhledávání English

Centrum experimentální geotechniky

Tisk stránky


Kontakt

Vedoucí pracoviště:
prof. Ing. Jaroslav Pacovský, CSc.
Sekretářka:
Jana Večeřová
Adresa:
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Centrum experimentální geotechniky
Thákurova 7
166 29 Praha 6
E-mail:
k220@fsv.cvut.cz
Telefon:
(+420) 224 355 507


Krátká charakteristika

Centrum experimentální geotechniky (CEG) je moderní pracoviště, které tvoří skupina mladých odborníků z oblasti experimentální geotechniky a které se zabývá vědecko-výzkumnou a pedagogickou činností. CEG zajišťuje výuku předmětů Laboratoř geotechniky, Experimentální výzkum ukládání radioaktivního odpadu, Požární spolehlivost podzemních staveb, Projekt 2, Projekt D, Diplomový seminář a v anglickém jazyce Experimental Research of Nuclear Waste Disposal. Výuka je zaměřena na praktické seznámení studentů s laboratorními zkouškami a experimenty z oboru geotechniky a na zkoušky a měření v oblasti zakládání staveb a podzemních staveb prováděné "in situ". Využití výpočetní techniky je v CEG orientováno na kontinuální měření geotechnických parametrů v laboratoři i v terénu. Pod odborným vedením jsou realizovány experimentálně orientované bakalářské a diplomové práce i práce doktorské.
CEG je provozovatelem pracoviště Podzemní laboratoř Josef, které slouží k praktické výuce i realizaci experimentálních a výzkumných projektů, a vědecko-technického parku Regionální podzemní výzkumné centrum URC Josef, který zajišťuje služby a prostory podnikatelským subjektům.
CEG široce spolupracuje s praxí – poskytuje služby akreditované geotechnické laboratoře, odborný servis při stanovení geotechnických parametrů horninového a zeminového prostředí, dále zajišťuje monitoring podzemních staveb, speciálních povrchových staveb apod.
V CEG jsou řešeny výzkumné projekty z podzemního stavitelství (moderní tunelářské technologie), z ekologie (ukládání odpadů) a také z oblasti fyzikálního modelování geotechnických problémů. V rámci mezinárodních grantů se CEG podílí na výzkumu ukládání vysoce radioaktivních odpadů do podzemí s univerzitami Ecole des Mines de Nancy - Université de Lorraine (Francie), Universidad Politecnica de Madrid, Helsinki University of Technology, s výzkumnými pracovišti SCK-CEN Mol (Belgie), POSIVA Oy (Finsko) a dalšími.


  Za obsah odpovídá: Ing. Tomáš Líbenek Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: pondělí, 16. dubna 2018, 14:07  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz