Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Legislativa Vyhláška děkanky č.3/2016 Přihlásit Vyhledávání English

Tisk stránky

Vyhláška děkanky č 3/2016Č.j. 3VD/921/2016


 

UZNÁVÁNÍ PŘEDMĚTŮ Z PŘEDCHOZÍHO STUDIA

 

V případech uvedených v článku 13 odst. 10 Studijního zkušebního řádu ČVUT v Praze a při přestupu na Fakultu stavební ČVUT z jiné vysoké školy nebo jiné fakulty ČVUT jsou na základě písemné žádosti studenta děkankou Fakulty stavební ČVUT uznávány jednotlivé předměty z předchozího studia za následujících podmínek:

  • předměty byly hodnocené klasifikačními stupni A, B, C (příp. ekvivalentními číselnými stupni),
  • od data absolvování předmětů neuplynulo více než 5 let,

 

Ve studijních programech Stavební inženýrství, Architektura a stavitelství, Stavitelství a Civil Engineering je též uznáván jako celek první blok bakalářského studia (tj. předměty zařazené ve studijních plánech do 1. a 2. roku studia) za následujících podmínek:

  • blok studia byl absolvován s celkovým váženým studijním průměrem nejvýše 2,00,
  • blok studia neobsahuje žádné předměty, od jejichž absolvování uplynulo více než 5 let.

 

Předměty, resp. blok, jsou uznávány z předchozího studia na FSv ČVUT včetně studia předmětů v rámci celoživotního vzdělávání, na jiných fakultách ČVUT, případně na jiných vysokých školách.
Žádost o uznání předmětů podává student na předepsaném formuláři při zápisu do 1. roku studia.

Vyhláška je platná pro studenty, kteří zahájili studium na FSv ČVUT počínaje akademickým rokem 2016/2017.

 

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
děkanka

 

v z. prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
proděkan

 

22. 2. 2016

 

  Za obsah odpovídá: prof. Ing. Jiří Máca, CSc. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: čtvrtek, 25. srpna 2016, 12:57  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz