Vyhláška děkanky č.4/2017 -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Legislativa Vyhláška děkanky č.4/2017 Přihlásit Vyhledávání English

Tisk stránky

Vyhláška děkanky č 4/2017Č.j. 4VD/921/2017


 

VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/18

 

Vyhlašuji mimořádný termín přijímacího řízení do bakalářských studijních programů:

  • Stavební inženýrství
  • Architektura a stavitelství
  • Geodézie a kartografie
  • Stavitelství
  • Civil Engineering (výuka v anglickém jazyce)

 

Pro mimořádný termín přijímacího řízení platí následující termíny:

Termín podávání přihlášek:1. 6. – 31. 7. 2017
Termín přijímací zkoušky:30. 8. 2017
Termín zápisu do studia 1 ročníku:4. - 8. 9. nebo 25. 9. 2017
Termín pro úhradu poplatku spojeného s přijímacím řízením31. 7. 2017
Termín pro doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení, případně nostrifikační doložky nebo potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka: společně s přihláškou nebo nejpozději 25. 9. 2017 osobně při zápisu do studia

 

Postup při podávání přihlášky, průběh přijímacího řízení a detailní informace k přijímací zkoušce naleznete ve Směrnici děkanky 6/2016.

Přijímání uchazečů ke studiu v rámci mimořádného termínu se řídí

Přihlášky se podávají elektronicky prostřednictvím databáze prihlaska.cvut.cz.

Elektronickou přihlášku je nutné z databáze vytisknout a zaslat doporučeně na adresu: Fakulta stavební, přijímací řízení, Thákurova 7, 166 29 Praha 6. Bez zaslání tohoto tiskového výstupu z elektronické databáze nemůže být přihláška zařazena do přijímacího řízení.

Konkrétní hodina a místnost konání přijímací zkoušky budou uchazečům sděleny prostřednictvím databáze prihlaska.cvut.cz u příslušné elektronické přihlášky.

 

22. 5. 2017

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. v. r.
děkanka

 

  Za obsah odpovídá: prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: pátek, 26. května 2017, 09:28  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz