Vyhláška děkanky č.5/2013 -- FSv ČVUT
Změna 17/05/2018 12:23

26. 6. 2013

Vyhláška děkanky 5/2013


VYHLÁŠKA O STUDIU V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ FSV ČVUT
MIMOŘÁDNÉ STUDIUM VYBRANÝCH PŘEDMĚTŮ FSV ČVUT

 

Název kurzu celoživotního vzdělávání:

Mimořádné studium vybraných předmětů Fakulty stavební ČVUT v Praze

 

Obsah:

Absolvování jednotlivých předmětů Fakulty stavební ČVUT v Praze vyučovaných v rámci bakalářského nebo magisterského studia podle vlastního výběru zájemce.
Účastník kurzu nemá status studenta ve smyslu zákona o vysokých školách 111/1998 Sb.
Přehled a anotace nabízených předmětů v členění podle jednotlivých kateder viz www.fsv.cvut.cz/predmety/katedry.php,
přehled předmětů v členění podle studijních programů viz www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/plany/plany.php.

 

Cena kurzu:

Kč 1400,- za semestr při 1 hodině výuky týdně.
Při struktuře předmětu např. 1 hodina přednášek týdně + 2 hodiny cvičení týdně = cena za semestr 3x1400,-.

 

Organizace, průběh:

 

Termín pro přihlášení:

15. září pro výuku v zimním semestru
15. února pro výuku v letním semestru
                na studijním oddělení fakulty

 

Bližší informace podá a přihlášky vyřizuje: studijní oddělení FSv ČVUT,
kontakt: Ing. Ditta Saláková, tel.: 2 2435 8756, email: salakova@fsv.cvut.cz.

 

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
děkanka