Vyhláška děkanky č.5/2017 -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Legislativa Vyhláška děkanky č.5/2017 Přihlásit Vyhledávání English

Tisk stránky

Vyhláška děkanky č 5/2017Č.j. 5VD/921/2017


 

SNÍŽENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU BODŮ PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

 


 

V souladu s odst. 9 Vyhlášky děkanky FSv ČVUT č. 10/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2017/18 (dále jen "Podmínky") upravuji Podmínky v odst. 4 a takto:

 

Minimální počet bodů z přijímací zkoušky nutný pro přijetí ke studiu

 

pro studijní programy Stavební inženýrství, Civil Engineering, Geodézie a kartografie – obor Geodézie, kartografie a geoinformatika:
nejméně 7 bodů ze zkoušky z matematiky

pro studijní programy Stavitelství, Metrologie, Geodézie a kartografie – obor Územní informační systémy pro veřejnou správu:
nejméně 5 bodů ze zkoušky z matematiky

pro studijní program Architektura a stavitelství:
nejméně 7 bodů ze zkoušky z matematiky
nejméně 9 bodů ze zkoušky z architektury

 

19. 6. 2017

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. v.r.
děkanka

 

  Za obsah odpovídá: prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: úterý, 20. června 2017, 10:03  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz