Vyhláška děkanky č.6/2017 -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Legislativa Vyhláška děkanky č.6/2017 Přihlásit Vyhledávání English

Tisk stránky

Vyhláška děkanky č. 6/2017Č.j. 6VD/11921/17


 

ZVÝŠENÍ NEJVYŠŠÍHO POČTU UCHAZEČŮ PŘIJÍMANÝCH KE STUDIU
V MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH
PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

 

V souladu s odst. 12 Vyhlášky č. 11/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v magisterských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2017/18 (dále jen "Podmínky") zvyšuji nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu u některých studijních oborů uvedený v odst. 8 Podmínek takto:

 

Studijní programStudijní oborNejvyšší počet studentů
Stavební inženýrstvíKonstrukce pozemních staveb109
Konstrukce a dopravní stavby61
Materiálové inženýrství14
Vodní hospodářství a vodní stavby26
Projektový management a inženýring82
Stavební management89
Příprava, realizace a provoz staveb71
Integrální bezpečnost staveb40
Architektura a stavitelstvíArchitektura a stavitelství160
Budovy a prostředíBudovy a prostředí172
Inteligentní budovyInteligentní budovy45

 

U ostatních oborů neuvedených výše v tabulce zůstává nejvyšší počet přijímaných studentů beze změny podle odst. 8 Podmínek.

Pro informaci sděluji počet bodů, které získal poslední uchazeč přijatý do naplnění kapacity příslušného oboru:
Konstrukce pozemních staveb 243, Konstrukce a dopravní stavby 269, Materiálové inženýrství 204, Vodní hospodářství a vodní stavby 239, Inženýrství životního prostředí 257, Projektový management a inženýring 241, Stavební management 246, Příprava, realizace a provoz staveb 285, Integrální bezpečnost staveb 267, Geodézie a kartografie 241, Geomatika 269, Architektura a stavitelství 274, Budovy a prostředí 243, Inteligentní budovy 252, Stavby pro energetiku - obor není otvírán pro nízký počet uchazečů.

 

14. 7. 2017

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. v.r.
děkanka

 

  Za obsah odpovídá: prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: úterý, 18. července 2017, 08:47  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz