Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Legislativa Vyhláška děkanky č.10/2014 Přihlásit Vyhledávání English

Tisk stránky

Vyhláška děkanky č. 10/2014č.j. VD10/921/2014

 


 

STANOVENÍ ČÁSTKY "X" PRO VÝPLATU PROSPĚCHOVÉHO STIPENDIA

 


 

Děkanka fakulty schválila s platností od akademického roku 2014/2015 následující částku "X" pro výplatu prospěchových stipendií:

Částka "X" pro výpočet měsíčního stipendia vypláceného:

- za studijní výsledky dosažené v bakalářském studiu:             300,- Kč

- za studijní výsledky dosažené v prvním ročníku magisterského studia:             150,- Kč

 

Rozdílná hodnota částky "X" pro výsledky v bakalářském studiu (tj. pro studující v bc. studiu a v 1. ročníku mgr. studia) a výsledky v magisterském studiu (tj. pro studující ve 2. r. mgr. studia) je dána různým objemem finančních prostředků určeným pro stipendium za bakalářské studium a za magisterské studium v závislosti na počtu studentů v těchto typech studia.

 

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. v.r.
děkanka

30. září 2014

 


 

Z vyhlášky děkanky č. 11/2015 a Stipendijního řádu ČVUT - pro informaci:

Stipendium je v příslušném akademickém roce vypláceno po dobu 10ti měsíců na účty studentů, výplata proběhne ve dvou výplatních termínech: prosinec, duben. V každém výplatním termínu obdrží student stipendium za 5 měsíců. Vážený studijní průměr se pro výpočet stipendia zaokrouhluje na dvě desetinná místa.

váž. stud. průměr měsíční výše stipendia (násobky částky "X")
1,00 - 1,10 10 . X
1,11 - 1,30   6 . X
1,31 - 1,50   3 . X

 

  Za obsah odpovídá: prof. Ing. Jiří Máca, CSc. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: čtvrtek, 25. srpna 2016, 12:57  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz