Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Legislativa Vyhláška děkanky č.10/2015 Přihlásit Vyhledávání English

Tisk stránky

Vyhláška děkanky č 10/2015Č.j. 10VD/921/2015


 

O PROVEDENÍ KONTROLY STUDIJNÍCH VÝSLEDKŮ V IS KOS ZE STRANY STUDENTA

 

V souvislosti s Příkazem rektora č. 11/2015 ukládám studentům Fakulty stavební ČVUT provést kontrolu evidence svých studijních výsledků v IS KOS.

 

TERMÍN pro provedení kontroly v IS KOS:       30.11.2015

 

Záznamy o studijních výsledcích student v případě správnosti potvrdí v IS KOS tlačítkem "Potvrzení studijních výsledků" (přístup ze záložky "Studijní výsledky").

 

V období do 31.12.2015 může student uplatnit případné námitky k rozdílům mezi skutečností a údaji zapsanými v IS KOS.
Jako jeden z podkladů pro řešení nesrovnalostí nebo neúplností může být použit vydaný index. Námitky se nejprve řeší s příslušným vyučujícím, který zapsal (nebo měl zapsat) do IS KOS studijní výsledek, případně se řeší na příslušné katedře, v součinnosti se studijním oddělením.
Pro rozhodnutí o oprávněnosti námitky a případné opravě v KOS je rozhodujícím podkladem archivní záznam o výsledku zápočtu, klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky, uložený na příslušné katedře. Konečné stanovisko k námitce je v kompetenci děkanky fakulty.

 

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
děkanka                   

 

v z. prof. Ing. Jiří Máca, CSc. v.r.
proděkan                  

 

26. 10. 2015

 

  Za obsah odpovídá: doc.Ing.arch. Zuzana Pešková, Ph.D. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: čtvrtek, 25. srpna 2016, 12:57  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz