Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Legislativa Vyhláška děkanky č.11/2014 Přihlásit Vyhledávání English

Tisk stránky

Vyhláška děkanky č. 11/2014č.j. 11VD/921/2014

 


 

VYHLÁŠKA K VÝUCE POVINNÉHO PŘEDMĚTU "104CIZÍ JAZYK" V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

 


 

Studijní programy vyučované v českém jazyce:

  1. Studenti – cizinci s výjimkou občanů Slovenské republiky (tj. občané s jinou státní příslušností než Česká republika či Slovenská republika) jsou povinni si zapsat v rámci předmětu "104YC1(2)x Cizí jazyk" výuku anglického jazyka.

  2. Studenti – Češi či Slováci jsou povinni si zapsat jeden jazyk ze skupiny "Povinně volitelné jazyky" zveřejněné ve studijních plánech.

 

Studijní programy vyučované v anglickém jazyce:

  1. Studenti – cizinci s výjimkou občanů Slovenské republiky (tj. občané s jinou státní příslušností než Česká republika či Slovenská republika) jsou povinni si zapsat v rámci předmětu "104CZL1(2)Czech/Foreign language1(2)" výuku českého jazyka.

  2. Studenti – Češi či Slováci jsou povinni si zapsat jeden jazyk ze skupiny "Povinně volitelné jazyky" zveřejněné ve studijních plánech.

 

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
děkanka

 

v z. prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
proděkan

1. října 2014

 

  Za obsah odpovídá: prof. Ing. Jiří Máca, CSc. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: čtvrtek, 25. srpna 2016, 12:57  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz