Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Legislativa Vyhláška děkanky č.11/2015 Přihlásit Vyhledávání English

Tisk stránky

Vyhláška děkanky č. 11/2015Č.j. VD11/921/2015


 

STANOVENÍ ROZHODNÉHO ÚSEKU STUDIA
PRO PŘIZNÁNÍ PROSPĚCHOVÉHO STIPENDIA A
STANOVENÍ VÝŠE PROSPĚCHOVÉHO STIPENDIA

 

V souladu s čl. 3 odst. 11 Stipendijního řádu ČVUT stanovuji rozhodný úsek studia (tj. úsek studia, za který se stipendium uděluje) a výši prospěchového stipendia s platností od akademického roku 2015/2016 takto:

 

I. Rozhodný úsek

a) Pro výplatu stipendia v letním semestru prvního akademického roku bakalářského studia je rozhodným úsekem studia pro přiznání prospěchového stipendia zimní semestr prvního akademického roku studia.

b) Ve všech ostatních případech (tj. vyšší ročníky bakalářského studia a magisterské studium) je rozhodným úsekem studia pro přiznání prospěchového stipendia předcházející akademický rok studia.

 

II. Výše prospěchového stipendia:

při váženém studijním průměru Kč za měsíc
1,00 - 1,10 10 . X
1,11 - 1,30  6 . X
1,31 - 1,50  3 . X

 

kde částku "X" stanovuje děkan na základě počtu přiznaných stipendií a v závislosti na výši prostředků určených na prospěchová stipendia v rozpočtu FSv ČVUT. Vážený studijní průměr se pro výpočet stipendia zaokrouhluje na dvě desetinná místa.

Stipendium je v příslušném akademickém roce přiznáváno v souladu s čl. 2 odst. 3 Stipendijního řádu ČVUT jako měsíční částka po dobu 10ti měsíců. Výplata na účty studentů proběhne ve dvou výplatních termínech: prosinec, duben. V každém výplatním termínu obdrží student stipendium za 5 měsíců.

Návrh na stanovení výše prospěchového stipendia byl dne 14. 12. 2011 souhlasně projednán Akademickým senátem FSv ČVUT.

 

2. listopadu 2015

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. v. r.
děkanka

 

  Za obsah odpovídá: doc.Ing.arch. Zuzana Pešková, Ph.D. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: čtvrtek, 25. srpna 2016, 12:57  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz