Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Archiv zpráv Přihlásit Vyhledávání English

Archiv zpráv

Tisk stránky
Aktuálně: - 

Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 je na Fakultě stavební ČVUT Den otevřených dveří. 
Výuka se v tento den ruší.

Aktuálně: - 

Sledujte nástěnku doktorského studia!

Aktuálně: - 

Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 je na Fakultě stavební ČVUT Den otevřených dveří.

Aktuálně: - 

Nabídky firem pro studenty a absolventy FSv.

Aktuálně: - 

Seznam studentů s nárokem na prospěchové stipendium. Studenti, kteří nejsou uvedení v tomto seznamu nároků a splňují podmínky pro přiznání prospěchového stipendia (viz Stipendijní řád ČVUT čl.3, odst.10) podají písemnou žádost o přiznání ... více

Aktuálně: - 

PŘIHLÁŠKY NA DOKTORSKÉ STUDIUM s nástupem od 1. 3. 2018

23/11/17 - 

Pozvánka do Ateliéru D, kde bude k vidění všech 67 diplomových prací, které byly přihlášeny do 18. ročníku soutěžní Přehlídky diplomových prací, kterou pořádá Česká komora architektů. Výstava potrvá do 3. ledna 2018.

22/11/17 - 

Seznam studentů s nárokem na ubytovací stipendium za 4. čtvrtletí 2017.

22/11/17 - 

Výroční zpráva o činnosti FSv za rok 2016.

21/11/17 - 

Pozvánka na 3. ročník přednáškového cyklu Co je architektura? Přednášky se vždy konají v pondělí od 18:00 v Ateliéru D, jsou zdarma a jsou přístupné veřejnosti.
27.11.2017 - Vladimír Šlapeta
11.12.2017 - Filip Hejzlar

15/11/17 - 

Pozvánka na výstavu: Nuselský most včera a dnes. Výstava je v Muzeu Policie ČR od 14.11.2017 do 28.2.2018.

15/11/17 - 

Časový plán akademického roku 2017/2018.

15/11/17 - 

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA ČVUT.

15/11/17 - 

Fakulta stavební ČVUT nenabízí žádný bakalářský ani magisterský studijní program v kombinované nebo distanční (dálkové) formě. Studium probíhá pouze v prezenční formě.

14/11/17 - 

Pozvánka na Novoroční koncert ČVUT, který se koná 17. ledna 2018 od 19.30 hodin ve Dvořákově síni Rudolfina.

14/11/17 - 

Hledáte nebo nabízíte doučování? Využijte vzájemnou výpomoc studentů ČVUT!

14/11/17 - 

Nabídka seminářů oblasti Praha ČKAIT v prosinci 2017.

13/11/17 - 

Děkan FJFI ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovních míst akad. pracovníků katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření. Uzávěrka přihlášek 9.12.2017.

13/11/17 - 

Děkan FJFI ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovních míst akad. pracovníků katedry fyziky. Uzávěrka přihlášek 11.12.2017.

10/11/17 - 

Zápis z 22. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 12. října 2017.

...dalších 20 zpráv

  Tisk stránky
ČVUT FSv Archiv zpráv Přihlásit Vyhledávání English
  Za obsah odpovídá: Ing. Tomáš Líbenek Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: čtvrtek, 23. listopadu 2017, 12:30  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz