Archiv zpráv

Změna 23/08/2016 12:57
Aktuálně: - 

Sledujte nástěnku doktorského studia!

Aktuálně: - 

Nabídky firem pro studenty a absolventy FSv.

Aktuálně: - 

Seznam studentů s nárokem na prospěchové stipendium. Studenti, kteří nejsou uvedení v tomto seznamu nároků a splňují podmínky pro přiznání prospěchového stipendia (viz Stipendijní řád ČVUT čl.3, odst.10) podají písemnou žádost o přiznání ... více

Aktuálně: - 

PŘIHLÁŠKY NA DOKTORSKÉ STUDIUM s nástupem od 1. 3. 2018

24/11/17 - 

Zápis z 8. zasedání AS FSv ze dne 22. listopadu 2017.

24/11/17 - 

Usnesení z 8. zasedání AS FSv ze dne 22. listopadu 2017.

24/11/17 - 

Seznam studentů DS, kteří mají nárok na stipendium na ubytování za 4. čtvrtletí 2017.

23/11/17 - 

Pozvánka do Ateliéru D, kde bude k vidění všech 67 diplomových prací, které byly přihlášeny do 18. ročníku soutěžní Přehlídky diplomových prací, kterou pořádá Česká komora architektů. Výstava potrvá do 3. ledna 2018.

22/11/17 - 

Seznam bc. a mgr. studentů s nárokem na ubytovací stipendium za 4. čtvrtletí 2017.

22/11/17 - 

Výroční zpráva o činnosti FSv za rok 2016.

...dalších 10 zpráv