Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv OPVK MŠ a ZŠ Přihlásit Vyhledávání English

Tisk stránky

Loga

 

VODA V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA - VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL

 

Reg. č. projekt:   CZ.1.07/1.3.48/02.0006
Odpovědný řešitel:   Mgr. Gabriela Šťastná, Ph.D.
Koordinátor projektu:  Dana Míšková
Project homepage:   http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013
Kontakt:   miskova@lermo.cz ; gabriela.stastna@fsv.cvut.cz

 

Cile projektu

Hlavním cílem projektu je další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (cílové skupiny) v oblasti vodního hospodářství, které je v souladu s trvale udržitelným rozvojem. Důraz je kladen na skutečnost, že voda není jen obyčejná surovina, ale vzácný zdroj, bez kterého život na Zemi není možný, a proto bychom se k ní měli patřičně chovat. Projekt vychází z principů EVVO, která se zvláště v poslední době stává více aktuální, zvláště v souvislosti se záměry zahraničních společností těžit například břidlicový plyn v oblasti Broumovska a na dalších lokalitách ČR, kde se vyskytují zásoby kvalitní podzemní vody, nebo záměr na těžbu černého uhlí taktéž v lokalitě se zásobami kvalitní podzemní vody.

Systematická koncepce projektu umožní srozumitelně vysvětlit vzájemné těsné vztahy a vazby mezi zdánlivě izolovanými a nesouvisejícími prvky přírody, které jsou však nenahraditelnou součástí nejen koloběhu vody, ale životního prostředí vůbec, a bez kterých není možná efektivní ochrana a péče o vodu a o celou Zemi. Pouze pedagog znalý těchto souvislostí a vazeb může dětem a žákům poskytnout plnohodnotné informace, na jejichž základě může jedinec zaujmout správné stanovisko k ochraně vod a životního prostředí jako celku.

V rámci projektu budou pro cílové skupiny připraveny a pořádány semináře a školení, ve kterých budou seznámeny s problematikou vod tak, aby mohly rozšířit stávající výuku o toto velmi aktuální téma poutavou a zábavnou formou pro různé věkové kategorie (MŠ, ZŠ). V rámci projektu vzniknou výchovně vzdělávací pomůcky pro jednotlivé věkové kategorie. Po ukončení účasti v projektu bude cílová skupina disponovat znalostmi a výukovými materiály pro práci s nejmladší generací, a bude tak moci přispět k vytvoření pozitivního vztahu k vodě a životnímu prostředí založenému na respektu, úctě a vědomí vlastní zodpovědnosti.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 

  Za obsah odpovídá: Dana Míšková Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: čtvrtek, 25. srpna 2016, 12:55  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz