Studijní předměty - členěno podle kateder

Změna 25/08/2016 12:55

K 101 - Katedra matematiky
K 102 - Katedra fyziky
K 103 - Ústav tělesné výchovy a sportu (ÚTVS)
K 104 - Katedra jazyků
K 105 - Katedra společenských věd
K 122 - Katedra technologie staveb
K 123 - Katedra materiálového inženýrství a chemie
K 124 - Katedra konstrukcí pozemních staveb
K 125 - Katedra technických zařízení budov
K 126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
K 127 - Katedra urbanismu a územního plánování
K 128 - Katedra inženýrské informatiky
K 129 - Katedra architektury
K 132 - Katedra mechaniky
K 133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
K 134 - Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
K 135 - Katedra geotechniky
K 136 - Katedra silničních staveb
K 137 - Katedra železničních staveb
K 141 - Katedra hydrauliky a hydrologie
K 142 - Katedra hydrotechniky
K 143 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
K 144 - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
K 151 - Katedra geodézie a pozemkových úprav
K 152 - Katedra vyšší geodézie
K 153 - Katedra mapování a kartografie
K 154 - Katedra speciální geodézie
K 155 - Katedra geomatiky
K 210 - Experimentální centrum
K 220 - Centrum experimentální geotechniky
K 375 - Výpočetní a informační centrum