Závěrečné práce -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Závěrečné práce Přihlásit Vyhledávání English

Zveřejňování závěrečných prácí

Tisk stránky

Závěrečné kvalifikační práce studentů FSv ČVUT v Praze jsou veřejnosti přístupny v souladu s §47b odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) nejméně 5 pracovních dnů před konáním obhajoby. Bakalářské a diplomové práce jsou přístupny na pracovišti FSv, kde bude obhajoba probíhat, disertační práce na oddělení pro vědu a výzkum FSv.

 

Po obhajobě jsou bakalářské a diplomové práce veřejnosti přístupny včetně oponentských posudků a výsledků obhajoby na pracovišti, kde obhajoba proběhla. Disertační práce jsou po obhajobě přístupny centrálně prostřednictvím Ústřední knihovny ČVUT, příslušné oponentské posudky včetně výsledku obhajoby jsou k dispozici na oddělení pro vědu a výzkum FSv ČVUT.

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
proděkan

 

  Za obsah odpovídá: prof. Ing. Jiří Máca, CSc. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: čtvrtek, 30. března 2017, 12:48  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz