Info 1.ročníky -- FSv ČVUT

Informace pro 1. ročníky bc. studia akademický rok 2018/2019

Změna 01/06/2018 13:45
Aktuálně: - 

Zde budou zveřejňovány informace pro studenty bakalářského studia přijaté ke studiu v akademickém roce 2018/2019 (např. termín zápisu, zahájení akademického roku 2018/2019, imatrikulace atd.)

Přejeme Vám úspěšné přijímací řízení a těšíme se na Vás při zápisu do prvních ročníků.

Vaše Fakulta stavební ČVUT
* * * * *

01/06/18 - 

Katedra matematiky FSv pořádá pro studenty, kteří byli přijati do 1. ročníku studia, tradiční vstupní vyrovnávací kurz. Kurz se koná ve dnech 17. - 21.9.2018. Přihlašování je otevřeno do 10.9.2018.

01/06/18 - 

Informace fakultního výpočetního centra (VIC) pro 1. ročníky (přístupové heslo do IS ČVUT).