Pedagogické rady -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Student Pedagogické rady Přihlásit Vyhledávání English

Složení pedagogických rad pro jednotlivé studijní programy a obory bakalářského a magisterského studia

Tisk stránky

Bakalářský a magisterský studijní program - Stavební inženýrstvíBakalářský studijní program - StavitelstvíBakalářský a magisterský studijní program - Geodézie a kartografieBakalářský a magisterský studijní program - Architektura a stavitelstvíBakalářský studijní program - Civil EngineeringMagisterský studijní program - Budovy a prostředíMagisterský studijní program - Inteligentní budovy 


 

Bakalářský a magisterský studijní program Geodézie a kartografie

prof. Ing. Aleš Čepek, CSc. - K155 - předseda

doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D. - K155
doc. Ing. Lena Halounová, CSc. - K155
prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc. - K155
prof. RNDr. Antonín Mikš, CSc. - K102
prof. Dr. Ing. Karel Pavelka - K155
prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. - K154
prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D. - K154

 

Magisterské studijní programy Budovy a prostředí a Inteligentní budovy

prof. Ing. Karel Kabele, CSc. - K125 - předseda

Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - K125
prof. Ing. Petr Hájek, CSc. - K124
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. - K125
Ing. Jan Růžička, Ph.D. - K124
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. - K124

 

Bakalářský a magisterský studijní program Architektura a stavitelství

doc. Ing. arch., Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. - K129 - předseda

prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec - K129
doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc. - K129
doc. Ing. arch. Luboš Knytl - K129
doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. - K127
prof. Ing. Karel Kabele, CSc. - K125
doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. - K124
doc. Ing. Jitka Vašková, CSc. - K133
doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D. - K132

 

Bakalářský studijní obor Požární bezpečnost staveb a
magisterský studijní obor Integrální bezpečnost staveb

prof. Ing. František Wald, CSc. - K134 - předseda

Ing. Ilona Koubková, Ph.D. - K125
prof. Ing. Pavel Kuklík, CSc. - K132
Ing. Marek Pokorný, Ph.D. - K124
Ing. Radek Štefan, Ph.D. - K133

 

Bakalářský a magisterský studijní program Stavební inženýrství a bakalářský studijní program Stavitelství

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. - K132 - předseda

Ing. Martin Dočkal, Ph.D. - K143
prof. Dr. Ing. Václav Matoušek - K141
doc. Ing. Jiří Novák, CSc. - K126
prof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D. - K123
doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. - K122
RNDr. Zdeněk Šibrava, CSc. - K101
doc. Ing. Jitka Vašková, CSc. - K133
prof. Ing. František Wald, CSc. - K134

 

Bakalářské a magisterské studijní obory Konstrukce pozemních staveb a Building Structures

doc. Ing. Jitka Vašková, CSc. - K133 - předseda

prof. Ing. Petr Hájek, CSc. - K124
prof. Ing. Pavel Kuklík, CSc. - K132
Ing. Anna Kuklíková, Ph.D. - K134
Ing. Jan Salák, CSc. - K135
doc. Ing. Jaroslav Výborný, CSc. - K123

 

Bakalářský a magisterský studijní obor Konstrukce a dopravní stavby

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. - K132 - předseda

doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc. - K137
doc. Dr. Ing. Jan Pruška - K135
doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D. - K134
Ing. Roman Šafář, Ph.D. - K133
doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. - K136

 

Magisterský studijní obor Materiálové inženýrství

prof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D. - K123 - předseda

prof. Ing. Robert Černý, DrSc. - K123
prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc. - K132
doc. Ing. Martin Keppert, Ph.D. - K123
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. - K132, K210

 

Bakalářský a magisterský studijní obor Management a ekonomika ve stavebnictví,
magisterský studijní obor Projektový management a inženýring,
magisterský studijní obor Stavební management

doc. Ing. Jiří Novák, CSc. - K126 - předseda

Ing. Eduard Hromada, Ph.D. - K126
doc. RNDr. Josef Jirásko, CSc. - K101
doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. - K122
doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. - K126

 

Bakalářský a magisterský obor Příprava, realizace a provoz staveb

doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. - K122 - předseda

doc. Ing. Eva Burgetová, CSc. - K124
doc. Ing. Alena Vimmrová, Ph.D. - 123
doc. Ing. Karel Papež, CSc. - K125
Ing. Miloslava Popenková, CSc. - K122
Ing. Václav Pospíchal, Ph.D. - K122
doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. - K126
doc. Ing. Jan Vodička, CSc. - K133

 

Bakalářský a magisterský obor Vodní hospodářství a vodní stavby

prof. Dr. Ing. Václav Matoušek - K141 - předseda

doc. Ing. Iva Čiháková, CSc. - K144
doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc. - K142
doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D. - K143
prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc. - K141

 

Bakalářský a magisterský obor Inženýrství životního prostředí

Ing. Martin Dočkal, Ph.D. - K143 - předseda

doc. Ing. Iva Čiháková, CSc. - K144
doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc. - K142
Ing. Václav Jetel Ph.D. - K127
RNDr. Jana Tourková - K135
doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. - K136
prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc. - K141
doc. Ing. Karel Vrána, CSc. - K143

 

  Za obsah odpovídá: prof. Ing. Jiří Máca, CSc. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: úterý, 21. března 2017, 10:49  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz