Pedagogičtí proděkani -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Student Pedagogičtí proděkani Přihlásit Vyhledávání English

Tisk stránky

Proděkanka pro pedagogickou činnost

doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.

 

Zástupci proděkanky pro pedagogickou činnost:

RNDr. Zdeněk Šibrava, CSc.
1. a 2. ročníky bakalářského studijního program "Stavební inženýrství"
bakalářský studijní program "Stavitelství"

doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.
bakalářský a magisterský studijní obor "Konstrukce pozemních staveb"
bakalářský a magisterský studijní obor "Building Structures"
bakalářský studijní obor "Požární bezpečnost staveb"
magisterský studijní obor "Integrální bezpečnost staveb"
magisterský studijní obor "Materiálové inženýrství"
magisterský studijní obor "Budovy a prostředí"
magisterský studijní obor "Inteligentní budovy"

doc. Dr. Ing. Jan Pruška
bakalářský a magisterský studijní obor "Konstrukce a dopravní stavby"

doc. Ing. Jiří Novák, CSc.
bakalářský a magisterský studijní obor "Management a ekonomika ve stavebnictví"
bakalářský a magisterský studijní obor "Příprava, realizace a provoz staveb"
magisterský studijní obor "Projektový management a inženýring"
magisterský studijní obor "Stavební management"

Ing. Martin Dočkal, Ph.D.
bakalářský a magisterský studijní obor "Inženýrství životního prostředí"
bakalářský a magisterský studijní obor "Vodní hospodářství a vodní stavby"

doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. proděkanka pro pedagogickou činnost řídí
bakalářský a magisterský studijní obor "Architektura a stavitelství"

prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.
bakalářský studijní obor "Geodézie, kartografie a geoinformatika"
bakalářský studijní obor "Územní informační systémy pro veřejnou správu"
bakalářský studijní obor "Metrologie v geodézii a strojírenství"
magisterský studijní obor "Geodézie a kartografie"
magisterský studijní obor "Geomatika"

 

Informace proděkanů

 

  Za obsah odpovídá: prof. Ing. Jiří Máca, CSc. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: úterý, 20. února 2018, 14:44  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz