Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Student Studijní programy a obory Obor E Přihlásit Vyhledávání English
V této sekci:

Tisk stránky

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství
Obor Management a ekonomika ve stavebnictví

 


Studenti se v průběhu svého studia soustřeďují na zvládnutí metod řízení projektů výstavby, jakož i na problematiku řízení nižších organizačních jednotek.

Po absolvování prvních čtyř společných semestrů získávají studenti znalosti v předmětech, které jsou přímo spojeny s technickou, řídicí a ekonomickou rolí řízení staveb a odborných funkcí na této úrovni, nebo pro výkon podpůrných činností pro zajišťování realizace staveb na úrovni stavební firmy.
Důraz je kladen na předměty z oblasti marketingu a přípravy smluv, plánování projektů a řízení přípravy, projektové dokumentace, tvorby nabídek a kalkulací, řízení poddodavatelů a jiných dodávek, řízení rizik, řízení nákladů, finančního řízení, řízení stavební mechanizace, personálního a mzdového řízení včetně bezpečnosti práce.

Kromě studia manažerských a ekonomických předmětů získávají studenti během 5. až 8.semestru také stavebně - technické znalosti zejména v oblasti stavebních konstrukcí, technologií a koordinace a provádění staveb.

Mezi hlavní podpůrné předměty patří základy aplikace práva při výstavbě včetně metod řešení sporů pomocí arbitráže, obchodní a nákupní politika, základy developerství stavebních investičních projektů, informační technologie aplikované v projektovém managementu včetně CAD, internetu a intranetu, vnitřní a vnější komunikace stejně tak jako aplikace ekologických hledisek při realizaci stavebních zakázek. Vzhledem k mezinárodnímu charakteru stavebních projektů je kladen důraz i na znalost anglické terminologie a komunikace v rámci dané specializace.


Absolventi oboru se uplatní v operativním řízení staveb a menších podniků, stejně tak jako specialisté v řízení na úrovni divize stavební firmy. Jejich uplatnění je rovněž v inženýrských stavebních firmách typu inženýrského řízení staveb, developerských organizacích, projekčních kancelářích nebo útvarech veřejných i soukromých investorů.

Úspěšní a talentovaní absolventi mohou pokračovat v magisterském studiu, nejbližšími studijními obory jsou buďto stejnojmenný obor management a ekonomika ve stavebnictví a nebo obor projektový management a inženýring.

 

  Za obsah odpovídá: doc.Ing.arch. Zuzana Pešková, Ph.D. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: pondělí, 29. srpna 2016, 11:18  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz