Zápis mgr ZS 17/18 -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Student Zápisy Zápis mgr ZS 17/18 Přihlásit Vyhledávání English

Tisk stránky

INFORMACE STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ FSv ČVUT

Zápis do 1. ročníku navazujícího magisterského studia 2017/18

 


 

Termín: 11. 9. 2017 řádný termín zápisu + 26. 9. 2017 náhradní termín zápisu v posluchárnách fakulty dle níže uvedeného rozpisu

 

Neúčast na řádném termínu není třeba oznamovat studijnímu oddělení, zápis v náhradním termínu je bezplatný.

Přístup do IS KOS pro zápis volitelných/povinně volitelných předmětů zimního semestru bude zapsaným studentům zprovozněn po zápisu do studia a uzavřen 30.9.2017 ve 23.59 h.

Uchazeči přijatí do více studijních programů si zvolí studijní program, na který chtějí být zapsáni, a dostaví se k zápisu do příslušné posluchárny. Studijnímu oddělení uchazeč předem svoji volbu studijního programu neoznamuje.
Zápis do studia lze provést i na základě plné moci.
Případný dodatečný zápis do semestru mimo výše stanovené termíny (tj. po 26.9.2017) je možné projednat na studijním oddělení do 27.9., tento zápis je dle Příkazu rektora ČVUT č. 1/2016 zpoplatněn částkou Kč 500,-.

 

Při zápisu je nutné předložit pouze občanský průkaz (cizinci pas).


 

Rozpis zápisu:

Studijní oborč. posluchárnyhodina zápisu
 Architektura a stavitelství (A)  B 280 8.30
 Budovy a prostředí (B)  B 286 10.00
 Konstrukce pozemních staveb (C)  C 202 10.00
 Bulding Structures (D)  C 204 13.00
 Stavební management (N)  C 206 8.30
 Projektový management a inženýring (P)  C 206 8.30
 Integrální bezpečnost staveb (Q)  B 286 8.30
 Geodézie a kartografie (G)  C 204 10.00
 Geoinformatika (H)  C 204 10.00
 Konstrukce a dopravní stavby (K)  B 280 13.00
 Materiálové inženýrství (M)  B 280 13.00
 Příprava, realizace a provoz staveb (L) C 206 13.00
 Vodní hospodářství a vodní stavby (V)  C 204 8.30
 Inženýrství životního prostředí (Z)  C 204 8.30
 Inteligentní budovy (X)  C 202 8.30

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc., v.r.
proděkan pro pedagogickou činnost

srpen 2017

 

  Za obsah odpovídá: prof. Ing. Jiří Máca, CSc. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: úterý, 5. září 2017, 14:17  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz