Intranet   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv VIC Email IMAP (a WebMail) Přihlásit Vyhledávání English

Tisk stránky

Elektronická pošta je pro většinu z nás běžnou a nutnou součástí života. Následující text sice je (dlouhý) návod, ale zkuste jej číst jako povídání o tom, co se s emailem dá dělat jinak, pohodlněji nebo jednodušeji. Pokud usoudíte, že tento způsob emailu (tedy IMAP, případně WebMail) by vám mohl být k užitku a máte chuť to vyzkoušet, dejte nám vědět. A možná že po přečtení tohoto textu dokonce zjistíte, že skoro jediné, co vlastně budete potřebovat pro použití Webmailu, je jedno kliknutí na odkaz "přidat IMAP"...

IMAP (a WebMail) na FSv

Obsah:
Co je IMAP
Fakultní server IMAP.fsv.cvut.cz
Jak používat IMAP server
Nastavení IMAP v poštovním programu
Přenos starých dopisů na server IMAP.FSv.cvut.cz
Nastavení kvóty
Časté otázky a problémy

Co je IMAP

Zkratka IMAP (Internet Mail Access Protocol) označuje způsob (tzv. protokol), kterým se lze připojit k poštovnímu serveru a číst nebo jinak manipulovat s dopisy, které jsou na serveru uloženy.

IMAP se trochu podobá běžnějšímu, staršímu a jednoduššímu protokolu POP3 v tom že:

 • došlé dopisy se ukládají na poštovním serveru a tam čekají,
 • uživatel si dopisy stahuje na svůj počítač.

ale je zde několik podstatných rozdílů:

 • Na IMAP serveru můžete mít nejen nově došlou poštu, ale i složky (folders) se staršími dopisy a kopie odeslaných dopisů. Složky se běžně ponechávají na serveru, aby byly přístupné po síti. Toto je hlavní trumf protokolu IMAP.
 • K poště na IMAP serveru se lze připojovat z několika různých počítačů (střídavě nebo i najednou) a ze všech je na serveru vidět tytéž dopisy v týchž složkách.
 • Pro zobrazení obsahu složky stačí ze serveru přenést pouze zobrazované údaje z hlaviček. To oceníte zejména při pomalém připojení z domova. Lze nastavit, aby se na váš počítač přenášely buď celé dopisy (vhodné pro pozdější čtení, až se odpojíte), nebo naopak pouze hlavičky dopisů, (nechcete přenášet a číst všechno).
 • Kopii kterékoli složky nebo kteréhokoli dopisu můžete mít i na svém počítači, případně i na více počítačích. Buď si složku jednorázově zkopírujete a nebo si nastavíte, že se složka na počítači má synchronizovat podle složky na serveru.

Proti dříve používanému Pegasus Mailu v režimu sítě Novell NetWare (servery Cihla, STU, Kii, Geodesie) je hlavní výhodou IMAPu možnost pracovat se svými poštovními složkami odkudkoli z Internetu. Další výhodou může být, že není nutno se (kvůli poště) přihlašovat k serveru Novell NetWare a mít na svém počítači nainstalován "Klient sítě NetWare" (ovšem mohou k tomu být jiné důvody).

Fakultní server IMAP.fsv.cvut.cz

Server IMAP.fsv.cvut.cz je fakultní server specialisovaný na email. Na tomto serveru můžete mít poštovní konto a toto konto může být použito jako cíl pro tzv. interní směrování emailu.

Přístup

Přístup k poště na serveru IMAP.fsv.cvut.cz je možný dvěma způsoby:

 • protokolem IMAP na serveru imap.fsv.cvut.cz (program Cyrus IMAP),
 • přes www rozhraní na serveru webmail.fsv.cvut.cz (program SquirrelMail).

Oba způsoby vyžadují, aby spojení mezi klientským (tj. vaším) počítačem a serverem bylo zabezpečeno šifrováním pomocí SSL, tedy přesněji, jde o protokoly imaps a https.

Oba způsoby jsou v podstatných věcech rovnocenné, neboť i www rozhraní používá pro svůj vlastní přístup k vaší poště protokol IMAP. Výhody a nevýhody obou přístupů jsou popsány dále. Oba tyto způsoby lze libovolně kombinovat a používat střídavě nebo i oba současně.

Uživatelské jméno a heslo

Při obou způsobech přístupu (IMAP i WebMail) se používá stejné uživatelské jméno i heslo. Uživatelské jméno je tzv. "přihlašovací jméno FSv" a heslo je stejné jako tzv. hlavní heslo k fakultnímu Intranetu.

Nejprve však potřebujete konto na serveru IMAP vytvořit.

Konta na serveru IMAP.fsv.cvut.cz

Abyste mohli náš IMAP (a tedy i WebMail) používat, musíte na něm mít konto (emailový účet).

Nově příchozím studentům uživatelská konta na serveru IMAP.fsv.cvut.cz vytváříme automaticky. Ostatní, kdo chcete, můžete si konto sami vytvořit pomocí www rozhraní na fakultním Intranetu (serveru STAVNET). Po přihlášení k STAVNETu jděte na Osobní údaje, Evidovaná konta, odkaz "opravit", a pak "přidat IMAP".

Zároveň s kontem na serveru IMAP.fsv.cvut.cz se vám automaticky vytvoří a nakonfiguruje i konto na serveru WebMail.fsv.cvut.cz.

Při vytváření konta se také automaticky zdvojí interní směrování emailu tak, aby všechny dopisy, které vám přicházejí na fakultní adresu, byly kromě dosavadního cílového serveru doručovány také na server IMAP.fsv.cvut.cz. To proto, abyste si mohli práci s IMAP serverem vyzkoušet, aniž byste museli okamžitě měnit své dosavadní emailové zvyklosti.

Samozřejmě by bylo vhodné, abyste se po přiměřené době rozhodli a na nepoužívaném kontu nenechávali zbytečně hromadit dopisy. Disky našich serverů přece jen nejsou nekonečné. Jinými slovy: až se rozhodnete, který poštovní server chcete používat, upravte interní směrování tak, aby vám pošta chodila jen na ten poštovní server, který opravdu budete používat.

Základní nastavení poštovního programu

Zde jen stručně pro technicky samostatnější jedince. Podrobnější návody k nastavení poštovních programů Mozilla, Outlook Express a pine jsou uvedeny dále.

Pro nastavení poštovního programu použijte tyto údaje:
Vaše emailová adresa použijte fakultní adresu
Server IMAP: imap.fsv.cvut.cz
Port: 993 (zabezpečené spojení, SSL)
uživatelské jméno: tzv. uživatelské jméno FSv
heslo: stejné jako pro server STAVNET
SMTP server pro odesílání: viz poznámka dále

Pro směrování emailu nastavte na serveru STAVNET
Adresa pro interní směrování emailu:    username@imap.fsv.cvut.cz
kde jako username pro server IMAP používáme tzv. přihlašovací jméno FSv.

Poznámka k vaší emailové adrese: Použijte vaši fakultní adresu, nejlépe tu, kterou máte zveřejněnu na fakultním Intranetu (na serveru STAVNET). Jsou k tomu dobré důvody.

Poznámka k heslu: Nedovolte, aby si poštovní program pamatoval heslo za vás. Jinak řečeno, v dialogu pro nastavení emailového účtu heslo nevyplňujte. Poštovní program se vás pak na heslo při přihlašování zeptá a bude si ho pamatovat a používat, dokud ten program neukončíte. Jsou k tomu dva důvody. Prvý důvod je bezpečnostní -- hesla v poštovních programech nebývají uložena moc bezpečným způsobem. Druhý důvod je pedagogický -- každodenní zadávání hesla vám nedovolí je tak snadno zapomenout. O problematice hesel viz samostatný dokument.

Poznámka k intervalu kontroly nové pošty: Nenastavujte kratší než 5, raději 10 minut. Když si nastavíte krátký interval, např. jednu minutu, pak tím dlouhodobě a po většinu doby zcela zbytečně zatěžujete server. Pokud netrpělivě čekáte příchod nějakého dopisu, použijte povel pro okamžitou kontrolu nové pošty. Např v Mozille na to je dvojhmat Ctrl-T.

Poznámka k odesílacímu SMTP serveru: Na počítači, který je stabilně připojen k fakultní síti nastavte smtp.fsv.cvut.cz. Pro odesílání z jiných sítí, např. z domova, se řiďte pokyny v samostatném dokumentu.

Specifika serveru IMAP.fsv.cvut.cz

Zde jen stručný výčet, podrobnosti jsou uvedeny dále.

 • Struktura poštovních složek je hierarchická (stromová).
 • Hierarchicky nejvyšší uživatelova složka je INBOX, všechny ostatní uživatelovy složky jsou složce INBOX podřízeny.
 • Lze definovat přístupová práva k poštovním složkám a používat sdílené složky.
 • Uživatelé mají přiděleny kvóty diskového prostoru pro dopisy uložené na serveru.
 • Lze použít jednoduchou filtraci emailu na straně serveru (Sieve).
 • Uživatelé mají přednastaven filtr, který odkládá spam do speciální složky INBOX.spam. V této složce server automaticky maže dopisy starší než měsíc.

Jak používat IMAP server

Používání IMAP serveru obecně má svá specifika, na která možná nejste zvyklí. Další specifika se týkají výhradně našeho fakultního serveru IMAP.fsv.cvut.cz.

Poštovní složky (folders)

Na serveru IMAP.fsv.cvut.cz jsou poštovní složky každého uživatele uspořádány hierarchicky -- tvoří stromovou strukturu. Každá složka zde může obsahovat nejen dopisy, ale i podřízené složky.

Hierarchicky nejvyšší složkou je pro každého uživatele složka INBOX. Do této složky server doručuje nově došlé dopisy (o výjimkách se zmíním dále.) Všechny ostatní uživatelské složky jsou složce INBOX podřízeny. České verse poštovních programů zobrazují složku INBOX zpravidla pod názvem "Doručená pošta".

Ve jménech složek (kromě složky INBOX) se rozlišují velká a malá písmena. Kromě toho ve jménech složek nepoužívejte tečku a znaky: #, $, %, &.

Příklad: Složka INBOX má podsložku skola a ta má podsložky prednasky a cviceni. To jsou dohromady čtyři složky:

 • INBOX,
 • INBOX.skola,
 • INBOX.skola.prednasky,
 • INBOX.skola.cviceni.
Pro přesnost dodejme, že název INBOX je jen pro pohodlí uživatelů. Každý uživatel má svůj vlastní INBOX. Ve skutečnosti se ta složka jmenuje user.jméno_uživatele.

Názvy složek sice obecně mohou obsahovat diakritiku (háčky a čárky), ale některé poštovní programy jména s diakritikou zobrazují zkresleně (SquirrelMail). Doporučuji používat jména složek krátká a bez diakritiky.

Vezměte také na vědomí, že je veliký rozdíl mezi poštovními složkami na serveru IMAP a lokálními poštovními složkami, které (jak název napovídá) sídlí přímo na vašem počítači a máte je tedy dostupné pouze z tohoto počítače. Zde se bavíme o složkách, které sídlí na serveru IMAP.

Přihlášené složky (Subscribed Folders)

Poštovní program vám ukazuje pouze složky, které (kromě toho, že existují) máte takzvaně "přihlášeny", anglicky "subscribed". Informace, které složky máte přihlášeny, je uložena na IMAP serveru.

Pokud nějakou složku poštovním programem vytvoříte, pak většinou je rovnou přihlášena, ale nemusí to tak být vždy. Poštovní programy mají speciální povely (volby v menu), které slouží k přihlašování a odhlašování složek. V Mozille to je v menu Soubor (File) položka Přihlásit (Subscribe). Ve SquirrelMailu použijte odkaz Složky v horním vodorovném menu. V programu Outlook Express je to přes horní menu Nástroje, Složky IMAP a zde můžete volit, kterou složku chcete zobrazit a kterou skrýt. Pegasus Mail přihlášené složky nerozeznává a ukazuje všechny.

Přihlásit si můžete všechny složky, ke kterým máte nějaká přístupová práva. Samozřejmě to jsou všechny vaše složky, ale mohou to být i složky jiných uživatelů (pokud vám dali přístupová práva), nebo dokonce veřejné složky, které nepatří žádnému uživateli a které může číst každý uživatel serveru.

Mazání dopisů

Z hlediska uživatele může odstraňování dopisů ze složek na IMAP serveru probíhat třemi různými způsoby.

Příznak \Deleted a později příkaz Expunge. Uživatelův povel ke smazání dopisu ponechá samotný dopis netknutý, ale označí jej příznakem \Deleted (smazaný). Ke skutečnému a nevratnému smazání všech takto označených dopisů v dané poštovní složce dojde až později, speciálním příkazem Expunge (v terminologii Microsoftu příkazem Purge, česky Vyprázdnit, v Mozille to je "Compact this folder", česky "Komprimovat složku"). Až do provedení příkazu Expunge dopis fyzicky existuje a zabírá místo. Příkaz Expunge může pro zvolenou poštovní složku vydat uživatel explicite (zpravidla volbou v menu poštovního programu), nebo jej může vydat poštovní program automaticky při svém ukončení. Mozilla má navíc možnost provést příkaz Expunge ve všech složkách najednou (v menu Files (Soubor) položka Compact Folders).

Tento dvoufázový způsob mazání dopisů (Delete a Expunge) je "oficiální" v tom smyslu, že je definován přímo v protokolu IMAP, přesně takto to tedy nakonec probíhá na serveru a takto je to vůči serveru nejšetrnější. Další dva způsoby mazání dopisů jsou vymyšleny pro pohodlí uživatelů.

Máte-li nastaven režim mazání pomocí příznaku \Deleted, pak dopis takto označený ke smazání je obvykle zobrazen s červeně přeškrtnutou ikonou obálky. Dopis označený jako \Deleted je v tomto režimu vidět, lze jej číst, odpovídat na něj apod. Samozřejmě takový dopis také zabírá místo na serveru. Označení \Deleted také lze zrušit a tím dopis zachránit od smazání, až se bude provádět příkaz Expunge.

Okamžité nevratné smazání. Některé poštovní programy (Mozilla, SquirrelMail) lze nastavit, aby mazaly dopisy ihned a trvale. Ve skutečnosti je dopisu přidělen příznak \Deleted a ihned je proveden příkaz Expunge. Mazejte velmi pozorně, takto smazaný dopis nejde už nijak zachránit.

Přesun do speciální složky pro smazanou poštu (Trash). Některé poštovní programy (Mozilla, Netscape, SquirrelMail) jsou ve výchozím stavu nastaveny tak, že dopis označený ke smazání je kromě označení \Deleted navíc zkopírován do speciální složky, obvykle nazývané Trash (smetí). České verse poštovních programů složku Trash presentují pod názvem "Koš".

Je třeba upozornit, že dopis smazaný v tomto řežimu je na serveru dvakrát: jednou zůstává jako neviditelný v původní složce s příznakem \Deleted a navíc je bez příznaku \Deleted normálně viditelný ve složce Trash. Dopisy ze složky Trash je třeba alespoň občas mazat a samozřejmě provádět (v obou složkách) i příkaz Expunge.

Dokud máte dostatečnou reservu volného místa (viz quota), je režim mazání přes složku Trash velmi pohodlný. Už několikrát jsem byl rád, když jsem třeba měsíc starý dopis "vylovil z koše". Je však třeba vědět o záludnostech tohoto režimu. Paradoxně se totiž může stát, že dopis nepůjde smazat s odůvodněním, že máte málo volného místa. V takovém případě musíte buď smazat něco ze složky Trash (a dát pak příkaz Expunge), nebo přepnout poštovní program na jiný způsob mazání dopisů, nejlépe na ten základní Delete/Expunge (aby dopisy označené \Deleted byly vidět), vyčistit, co je třeba a pak (možná) přepnout režim mazání zpět.

Ne každý poštovní program umí všechny uvedené způsoby mazání.

SquirrelMail (fakultní WebMail) umí jen druhý a třetí, nastavuje se to přes Možnosti - Složky, kde lze nastavit "nepoužívat Koš". Mozilla umí všechny tři režimy, nastavuje se to přes Nastavení účtu (Account settings), Nastavení serveru (Server settings), údaj Když smažu dopis (When I delete a message). Outlook a Outlook Express umí jen první způsob, dopisy označené ke smazání jsou zobrazeny jako přeškrtnuté a pro jejich fyzické odstranění je třeba v horním menu kliknout na Purge (Vyprázdnit).

Také je dobré vědět, že některé programy (Mozilla, Outlook Express) provádějí přesun dopisu z jedné složky do druhé tak, že dopis do cílové složky zkopírují a v původní složce dopis ponechají a pouze jej označí jako smazaný (\Deleted). Dopis tak zabírá místo dvakrát. Pokud tedy často dopisy přesouváte, nezapomínejte na příkaz Expunge. Dodejme, že náš WebMail (SquirrelMail) touto nectností netrpí a přesouvaý dopis z původní složky odstraní.

Speciální složky

Některé složky na IMAP serverech se používají ke speciálním účelům. Jména těchto složek bohužel nejsou normalizována (ani v angličtině) a poštovní programy (a zejména jejich české verse) je často pojmenovávají po svém. Zpravidla však lze v poštovním programu nastavit, která složka má být poštovním programem pro ten který speciální účel používána. Například pod názvem "Odeslaná pošta" může program používat složku, jejíž skutečné jméno na serveru je "Sent". Typické speciální složky jsou:

SložkaČeský nebo alternativní název
INBOXDoručená pošta
TrashKoš
SentOdeslaná pošta, Sent Items
DraftsKoncepty
TemplatesŠablony,
SpamNevyžádaná pošta, Junk

Dále budu speciální složky nazývat jejich krátkými anglickými názvy.

Připomeňme, že se zde bavíme o složkách na serveru IMAP. Většina poštovních programů má ovšem také složky lokální, které sídlí přímo na vašem počítači a které se používají při práci s poštovními účty na POP3 serverech a obecně k lokální úschově dopisů. Máte-li v poštovním programu nakonfigurován účet na serveru IMAP, pak pro každý IMAP účet máte samostatnou sadu poštovních složek, včetně složek speciálních. Máte tedy několik složek Doručená pošta, několik složek Drafts a podobně.

Vraťme se nyní ke speciálním složkám na serveru IMAP.

Složka Sent se používá pro kopie odeslaných dopisů. Některé poštovní programy schovávají zde kopii všeho, co jste odeslali, některé programy lze nastavit, aby se zeptaly, zda chcete schovat kopii a do které složky.

Složka Drafts (česky Koncepty) se používá, když nestihnete nějaký dopis dokončit a chcete si jej schovat rozepsaný a pokračovat někdy příště. Jen upozorním, že složka Drafts na serveru je přístupná i po přihlášení z jiného počítače, ale jenom když jste "na síti". Někdy může být výhodnější si rozepsaný dopis schovat do lokální složky na vašem počítači nebo (pro jistotu) do obou složek.

Složka Templates (česky Šablony). Pokud opakovaně posíláte skoro stejný dopis, je dobré mít jeho šablonu schovanou v této složce a když přijde na věc, jenom doplnit a poupravit drobnosti.

Složka Trash může uchovávat smazané dopisy. Přesněji, poštovní program (ale nikoli Outlook nebo Outlook Express) může být nastaven tak, aby dopisy, které smažete v ostatních složkách (včetně INBOXu), byly přesunuty do složky Trash. Když později zjistíte, že jste něco smazali omylem, můžete zde dopis vyhledat a přesunout jej do jiné složky (opět včetně INBOXu). Samozřejmě je třeba složku Trash pravidelně čistit.

Výše uvedené složky jsou speciální tím, že s nimi speciálním způsobem zachází poštovní program. A je třeba vědět, že ne každý program "umí" všechny výše uvedené druhy speciálních složek.

Zejména je třeba upozornit, že programy Outlook a Outlook Express nedovedou používat speciální složky umístěné na IMAP serveru, ale pouze jejich obdobu na lokálním počítači. To je docela k vzteku, protože kopii odeslané pošty pak neuvidíte např. přes WebMail. Pokud se divíte, proč to nejde, nejste sami. Buď použijte nějaký lepší program (doporučuji i kvůli bezpečnosti) a nebo si můžete pomoci tím, že příslušné přesuny dopisů budete dělat ručně (otravné). Například kopii právě odeslaného dopisu ručně přesunete z lokální složky "Sent Items" do složky "Sent" na serveru. (Podrobnosti viz zde.)

Složka spam je specialitou našeho serveru. Server do této složky automaticky odhazuje dopisy, o nichž si myslí, že je to spam a dopisy starší než 30 dní automaticky maže. Podrobněji dále v sekci o filtraci na straně serveru.

Kvóty

Každému uživateli je (na našem serveru) přiděleno určité množství místa pro jeho dopisy, tzv. kvóta, anglicky quota:

 • studenti bakalářského a magisterského studia 20 MB,
 • studenti doktorského studia 70 MB,
 • zaměstnanci 150 MB.

Máte-li překročeno a nevíte, jak to smazat, čtěte FAQ

Máte-li často problémy s dodržením kvóty, ozvěte se, pokusíme se dohodnout na jejím zvýšení.

Co se děje, když kvótu překročíte: Především, další příjem pošty je vám automaticky zablokován. Dopisy pro vás se pak budou hromadit na našem serveru ve frontě. Pokud včas potřebné místo uvolníte, dopisy čekající ve frontě budou doručeny. Po několika dnech (obvykle 5 dní) marného čekání se však čekající dopisy budou vracet odesílateli jako nedoručitelné. Ještě předtím, po asi 4 hodinách marného čekání, odešle server odesílateli zprávu, že dopis se dosud nepodařilo doručit a proč, ale že v pokusech o doručení se bude automaticky pokračovat (tato zpráva je ovšem v angličtině).

Většina poštovních programů umí sdělit, jak velkou máte kvótu a kolik z ní je vyčerpáno. Na téměř vyčerpanou kvótu (obvykle 90%) vás může upozornit poštovní program při otevírání složky. SquirrelMail zobrazuje využití kvóty graficky a v procentech nad seznamem složek, v Mozille to lze najít mezi vlastnostmi složky. Outlook Express kvótu nezobrazuje, ale při překročení 90% kvóty upozorní varovným okénkem.

Náš server IMAP.fsv.cvut.cz kontroluje kvótu několikrát denně. Pokud dopisy ve vašich složkách přesahují 85% kvóty, dostanete emailem upozornění a toto se po několika dnech opakuje. Další oznámení dostanete když přesáhnete 100%.

Varování: Zda někde ve frontě čeká kvůli kvótě dopis určený pro vás, to se nedozvíte. Proto je ve vašem zájmu preventivně udržovat dostatek volného místa pro přicházející dopisy. Když už kvótu překročíte a nějaké dopisy uvíznou ve frontě, pak nečekejte, že budou doručeny hned jakmile místo uvolníte. Server dopisy doručí až při příštím průchodu frontou nedoručených dopisů, což trvá obvykle několik desítek minut.

Potřebujete-li uvolnit místo, pak nestačí dopisy označit jako smazané, je třeba je fyzicky odstranit příkazem Expunge, popř. Purge, viz sekce o mazání dopisů. Pokud smazané dopisy odkládáte do složky Trash, pak začněte s mazáním a fyzickým odstraňováním zde.

Pozor také na záludnosti při přesouvání dopisů ze složky do složky, viz závěrečný odstavec v sekci o mazání dopisů.

Kolik místa zabírá která poštovní složka můžete zjistit pomocí WebMailu (SquirrelMail), podrobnosti zde.

A nakonec ještě jednou: Pokud máte překročenou (nebo skoro překročenou) kvótu a nedaří se nic smazat, pak jednoduchý návod k řešení takové situace najdete ve FAQ.

Sieve -- filtr na straně serveru

Poštovní filtr je soubor pravidel, který určuje, co se má stát s dopisem, který obsahuje nebo naopak neobsahuje něco předepsaného. Lze například nastavit, aby všechny dopisy od vaší přítelkyně byly přesunuty do složky "pritelkyne", zatímco dopisy, které mají v subjectu "KOS" byly přeposlány na adresu mobilního telefonu. (Nebo to chcete naopak?)

Většina poštovních programů obsahuje možnost nastavit si nějaký filtr. Jenže takový filtr funguje jen když se tímto programem připojíte k serveru, testovaný dopis se nejprve musí přenést ze serveru do poštovního programu (na váš počítač) a teprve pak se zjistí, že mohl například zůstat na serveru nebo dokonce mohl být rovnou smazán. Navíc možnosti filtrace a způsoby nastavování jsou v každém poštovním programu jiné a čtete-li poštu z několika počítačů, filtry se nastavují na každém počítači zvlášť.

Náš IMAP server má vestavěn jednoduchý filtr, jmenuje se Sieve, který funguje na straně serveru. To znamená, že funguje v okamžiku, kdy dopis přišel, tedy i v době, kdy nejste k serveru připojeni. Až se připojíte, najdete již poštu tímto filtrem roztříděnou a co mělo být přeposláno jinam už odešlo, aniž by to muselo putovat do vašeho počítače a zpět.

Filtr Sieve si můžete sami nastavit, přizpůsobit a vylepšit pomocí www rozhraní, které je součástí programu SquirrelMail na serveru https://WebMail.fsv.cvut.cz/. Po přihlášení klikněte nahoře na Možnosti a zde pak na Filtry.

Každé filtrovací pravidlo obsahuje podmínku a výkonnou akci. Podmínky jsou založeny na výskytu daných textů v hlavičce dopisu a lze kombinovat i několik podmínek dohromady. Podmínky, které by se týkaly těla dopisu, filtr Sieve neumí. Výkonné akce mohou být uložení dopisu do určené poštovní složky, přeposlání dopisu na danou emailovou adresu, odmítnutí dopisu, tiché smazání dopisu nebo si lze nechat poslat krátké upozornění na emailovou adresu mobilního telefonu.

Dodejme, že pravidla ve filtru jsou vykonávána jedno po druhém shora dolů a pokud žádné pravidlo neřekne "dost", dopis je po vyzkoušení všech pravidel normálně doručen do vaší složky INBOX. Pořadí pravidel lze měnit pomocí trojúhelníkových ikon umístěných v pravé části řádky s pravidlem.

Sieve a filtrace spamu

Každému uživateli serveru IMAP.fsv.cvut.cz je při vytváření konta automaticky vytvořen jednoduchý filtr, který přesouvá do složky pojmenované INBOX.spam všechny přicházející dopisy, jejichž hlavička obsahuje text "X-FSv-Spam-Level: *****".

Textem "X-FSv-Spam-Level:" a nějakým počtem hvězdiček zaznamenává náš poštovní server Mars do procházejících dopisů výsledek testu, zda dotyčný dopis je spam, tj. nevyžádaná, obtěžující, zpravidla reklamní pošta. Podrobněji o tomto testování viz dokument antispam.php.

Asi vás překvapí, že výše uvedený výchozí filtr s pěti hvězdičkami nic neodfiltruje. Není to tím, že by nefungoval, on jednoduše nemá co filtrovat. Podle příkazu vedení fakulty počínaje 16/9/2003 totiž server Mars nepropouští žádné dopisy, které v antispamovém testu dostaly 5 a více bodů, a které by tedy byly označkovány pěti a více hvězdičkami.

K čemu tedy ten výchozí filtr je dobrý, když nemá žádnou funkci? Nu, rozhodli jsme se jej ponechat jednak na památku, jednak jako ukázku, jak takový filtr vypadá. Jednoduchou úpravou v něm můžete zmenšit počet hvězdiček. Pokud to uděláte, filtr začne fungovat a dopisy, které mají daný (nebo větší) počet hvězdiček, bude přesouvat do speciální složky INBOX.spam. Zkušenost ukazuje, že se tím účinnost kontroly spamu znatelně zvýší.

Ve složce INBOX.spam je ovšem třeba pravidelně (aspoň jednou za měsíc) kontrolovat, jestli sem náhodou nezabloudil legitimní dopis a případně jej zachránit přesunutím do jiné složky. Čím méně si nastavíte ve filtru hvězdiček, tím více zachytíte spamu, ale také více legitimních dopisů. Připomeňme, že server automaticky každou noc maže ve všech složkách INBOX.spam (a v případných podřízených složkách) dopisy, které byly na server doručeny před více než 30 dny. Obsah složky INBOX.spam samozřejmě můžete mazat i sami a pokud to uděláte, ušetříte místo, které by spam zbytečně zabíral. Složku INBOX.spam samotnou tam však raději nechte.

Rozhodnutí, zda si výchozí filtr máte změnit a kolik si v něm máte nastavit hvězdiček, úmyslně necháváme na vás. Základní filtraci spamu dělá server Mars, pomocí filtru Sieve tuto filtraci můžete trochu vylepšit, ale na jak velké vylepšení si troufnete, je na vás.

Přístupová práva ke složkám a sdílené složky

Náš server dovede ke každé poštovní složce přiřadit seznam práv a oprávněných uživatelů. Určitě s tím půjdou dělat pěkné věci. Například šéf může některé své složky zpřístupnit sekretářce pro čtení a svému zástupci i pro zápis. Nebo si může skupina osob přes poštovní složku vyměňovat zprávy a dokonce i celé dokumenty (ukryté v přílohách dopisů).

Lze též vytvořit složky, které nepatří žádnému uživateli, ale díky přístupovým právům jsou přístupné buď všem nebo nějaké skupině uživatelů.

Ve výchozím nastavení máte plná přístupová práva ke všem svým složkám, tedy ke všemu pod vaším INBOXem. Tato plná práva zahrnují i právo přidělovat přístupová práva dalším uživatelům, každý tedy může zpřístupnit kteroukoli svou složku komukoli. Při manipulaci s přístupovými právy, prosím, přemýšlejte a to nejprve hlavou a pak teprve myší a klávesnicí.

Přístupová práva se vztahují vždy k celé poštovní složce a platí pro všechny její podsložky.

Přístupová práva lze vytvářet, měnit a rušit pomocí www rozhraní na serveru WebMail.fsv.cvut.cz. V horním vodorovném menu aktivujte odkaz Sdílené složky. Zobrazí se několik tabulek, každá tabulka (kromě poslední) se týká jedné poštovní složky. Řádky v tabulce popisují přístupová práva jednotlivých uživatelů, kteří (kromě vás) mají nějaká práva k této složce. V řádce lze zvolit jednu ze čtyř úrovní oprávnění:

 • žádný přístup,
 • právo číst,
 • právo číst a psát (tj. vkládat do složky dopisy) a
 • právo číst, psát a mazat dopisy.
Poslední řádka tabulky slouží k přidání dalšího uživatele, který má mít ke složce přístupové právo. Jméno uživatele bohužel musíte přesně znát, nelze je vybrat z nabídky.

Poslední tabulka se netýká žádné složky, pomocí ní lze přidat další tabulku pro další poštovní složku.

Programy Mozilla a Netscape (jejich poštovní část) umí přístupová práva pouze zobrazit (vlastnosti složky, záložka Sdílení), změnit přístupová práva však tyto programy nedovedou.

Programy Outlook Express a Pegasus Mail o přístupových právech vůbec neví, ale přístup do složek, ke kterým máte nějaké právo, vám umožní.

Jak je to s programem pine? Pokud to zjistíte, dejte mi vědět.

Poštovní programy pro IMAP

Pro přístup k poště na IMAP serveru lze použít většinu novějších poštovních programů -- já preferuji Mozillu, ale můžete použít i Netscape, Operu, Pegasus Mail (od verse 4.10 výše), Outlook, Outlook Express, nebo UNIXovský pine a mnoho dalších. Je lhostejné, zda poštovní program budete provozovat ve Windows, v Linuxu nebo v nějakém jiném operačním systému.

Já osobně jsem velmi spokojen s Mozillou. To je prohlížeč www a zároveň poštovní program. Má vestavěn protispamový filtr, který sice filtruje až na straně klienta, ale zato je velice účinný a pohodlný. Je sice třeba jej napřed naučit, co za spam pokládáte a co nikoli, ale je to velmi snadné a určitě se to vyplatí. Mozilla existuje i v české versi a existuje pro Windows, Linux i další operační systémy. Je zadarmo a legálně. Doporučuji.

Pegasus Mail lze použít od verse 4.10 výše. Tvrdí se, že jeho práce s většími IMAP složkami je málo efektivní. Pegasus také má problémy s některými způsoby kódování znaků s diakritikou, konkrétně kódování UTF-8 neumí vůbec. Pegasus však umí pracovat zároveň s poštou na serverech Novell NetWare i IMAP a proto jej lze použít k přenosu poštovních složek ze serverů Cihla a STU na server IMAP.fsv.cvut.cz.

Programy Outlook a Outlook Express od Microsoftu mají kromě častých bezpečnostních problémů i některá nepříjemná omezení, např. jako speciální složky dovedou používat pouze složky lokální. Outlook Express vůbec nedoporučuji používat.

Dále existuje poměrně slavný program Eudora, který jsem nezkoušel.

Všechny výše uvedené programy běží na uživatelově počítači. Před použitím je nutno program nainstalovat (kromě Outlook Expressu, který je standardní součástí Windows) a nakonfigurovat.

WebMail

WebMail je zvláštní druh poštovního klientského programu. WebMail běží na www serveru a vy se k němu připojujete pomocí běžného www-prohlížeče (např. Mozilla, Netscape, Opera, Internet Explorer, atd.). Toto je jeho hlavní výhoda -- nemusíte nic instalovat (www-prohlížeč je dnes snad všude) ani konfigurovat.

Nevýhodou WebMailu je (obecně) poněkud těžkopádnější ovládání a absence některých vychytávek, kterými se pyšní některé klasické poštovní programy. Chodí-li vám větší množství pošty a zejména chcete-li ji třídit do mnoha složek, určitě se vyplatí nainstalovat si a nakonfigurovat klasický poštovní program.

Fakultní WebMail najdete na adrese https://webmail.fsv.cvut.cz/. Tento WebMail server používá program SquirrelMail a umožňuje přístup k fakultnímu IMAP serveru imap.fsv.cvut.cz .

Pro přihlášení k WebMailu se používá stejné uživatelské jméno a heslo jako pro server IMAP.

Speciality fakultního serveru WebMail.fsv.cvut.cz

Náš WebMail umí několik užitečných věcí, které možná váš poštovní program neumí a kvůli kterým jej asi občas použijete:
 • Nastavení filtru Sieve,
 • Nastavení přístupových práv ke sdíleným složkám,
 • Zobrazení přehledu, kolik místa na serveru zabírají jednotlivé poštovní složky. Klikněte v horním menu na Možnosti, pak Složky - možnosti a v dolní části formuláře, u položky "Show Folder Sizes" si nastavte, zda chcete v levém rámu pod seznamem složek mít tlačítko pro zobrazení přehledu (As link under folder list), zda chcete přehled vidět jako součást stránky Složky z horního menu (On Folders page) a konečně si můžete nastavit, zda chcete zobrazení s mezisloučty (With subtotals) za jednotlivé podstromy ve stromové struktuře složek.
 • Možnost archivovat ve formátu .zip označené dopisy v poštovní složce (tlačítko Archive pod seznamem dopisů).
 • Možnost prohlásit libovolnou složku za speciální. V podstatě to znamená, že se tato složka (nebo i několik) zobrazí na čestném místě v horní části seznamu složek, mezi ostatními speciálními složkami. Nastavuje se to přes odkaz Složky v horním menu.
 • Možnost označit (zaškrtnout) libovolně dlouhou souvislou posloupnost v seznamu dopisů. Dělá se to tak, že zaškrtnete první a poslední dopis z těch, které chcete zaškrtnout a pak dloubnete na odkaz Označit rozsah. Zaškrtnutí se doplní ke všem dopisům mezi prvním a posledním zaškrtnutým. Z toho bohužel plyne, že takto nelze označit dva rozsahy, protože by se spojily v jeden. Ale i tak to je užitečná pomůcka.

Co je lepší -- WebMail nebo klasický poštovní program?

Na cizím počítači, kde nechci nic instalovat a konfigurovat, u někoho na návštěvě nebo v internetové kavárně, všude tam je zcela jasnou volbou WebMail. Jde o příležitostné použití, proto mi menší komfort nevadí.

Také kdyby mi chodilo nějakých 10 dopisů za týden a já se na ně díval asi tak třikrát týdně na 10 minut, vystačil bych asi s WebMailem.

Pro větší množství pošty a zejména při větších nárocích na třídění pošty do složek se určitě vyplatí instalovat a naučit se nějaký klasický poštovní program. V klasickém poštovním programu lze přesouvat dopisy z jedné složky do druhé velmi snadno buď myší (drag&drop) nebo několika stisky kláves. Přes www rozhraní se totéž dělá sice taky myší, ale na podstatně větší počet "dloubnutí". A zkuste si myší zaškrtnout 427 mrňavých políček webového rozhraní...

Na mém počítači, nebo na počítači, u kterého pravidelně pracuji, nejsem líný si nainstalovat a nakonfigurovat Mozillu. Není to nijak složitá práce, instalační balík má jen asi 13MB, balík pro doinstalování češtiny asi 800kB. Samotnou instalaci stačí odklikat, konfigurace emailu je popsána dále.

A nezapomeňte, že klasický poštovní program a WebMail lze dle libosti střídat nebo dokonce používat současně. Zkrátka, používejte to, co vám v dané situaci lépe vyhovuje.

Nastavení poštovních programů

WebMail, Mozilla, Outlook Express, pine.

WebMail

Vaše WebMailové konto na serveru https://webmail.fsv.cvut.cz/. vzniká automaticky zároveň s kontem na serveru IMAP.fsv.cvut.cz a je rovnou nakonfigurováno tak, aby bylo okamžitě použitelné. Nicméně změnu konfigurace lze vyvolat kliknutím na odkaz Možnosti ve vodorovném menu nahoře.

Pro přihlášení k WebMailu se používá stejné uživatelské jméno a heslo jako pro server IMAP.

Mozilla, popř. Thunderbird

Spusťte Mozillu a stiskněte Ctrl-2 -- tím se aktivuje poštovní okno Mozilly. Totéž lze udělat i přes volbu Okno (Window) v horním menu. Zvolte "Vytvořit nový účet" (Create new account).

Zvolte "Účet pro elektronickou poštu" (email account).

Vyplňte vaše jméno a příjmení (můžete použít háčky a čárky) a do dalšího políčka (v české versi je trochu schované) svou emailovou adresu. Tato adresa se bude používat jako adresa odesílatele, proto vyplňte svou fakultní adresu.

Vyberte typ emailového serveru (IMAP) a napište jeho adresu (imap.fsv.cvut.cz). Jako adresu SMTP serveru pro odesílání pošty uveďte smtp.fsv.cvut.cz, popř. se řiďte podrobnějšími pokyny zde.

Jako jméno uživatele (username) uveďte své "přihlašovací jméno FSv".

Jako název účtu zadejte text, podle kterého tento účet poznáte v seznamu svých poštovních účtů. Například username@imap.fsv nebo jen imap.fsv.

Dále se zobrazí rekapitulace dosud zadaných údajů. Je-li vše v pořádku, klikněte na tlačítko Dokončit (Finish). Ale pozor, ještě nejsme hotovi.

V levém rámu klikněte pravým tlačítkem myši na nově vytvořený poštovní účet a v menu vyberte Vlastnosti (Properties).

Zvýrazněte "Nastavení serveru" (Server settings), zaškrtněte "Použít zabezpečené spojení (SSL)" (use secure connection (SSL)) a zrušte zaškrtnutí "use secure authentication". Nebojte se, autentizace je zabezpečena již použitím SSL. Klikněte na tlačítko OK, tím je nastavení hotovo.

Budete-li později chtít nastavení změnit nebo zkontrolovat, klikněte v levém rámu poštovního okna Mozilly pravým tlačítkem myši na název účtu a zvolte Vlastnosti (Properties). Dodejme, že obecná nastavení Mozilly (tj. ta, která se netýkají jednotlivých poštovních účtů) jsou přístupná z hlavního menu přes volby Úpravy (Edit) a Předvolby (Properties).

A ješte poznámka k instalaci češtiny do Mozilly. Buď rovnou instalujte českou versi ze serveru http://www.czilla.cz/ (asi 14MB, obsahuje českou i anglickou versi) nebo, pokud již máte nainstalovánu versi anglickou, stačí doinstalovat z tohoto serveru jen jazykový balíček pro češtinu (jen asi 800kB). Nastavení jazyka se dělá volbou Edit (Úpravy), Preferences (Předvolby), vlevo rozbalte položku Appearance (Vzhled), klikněte na Languages/Content (Jazyky/Obsah) a pak nastavte jazyk a obsahový balíček pro českou oblast (odkazy na české servery apod.) Můžete si to nastavit i kombinovaně, např. angličtina, ale český obsah. Změna se projeví až po příštím spuštění Mozilly.

Outlook Express

Kvůli častým problémům s počítačovou bezpečností (viry a spol.) doporučuji Outlook Express vůbec nepoužívat. Když už Outlook, tak ten "velký", který je součástí MS Office.

Jméno: vyplňte své jméno a příjmení, nikoli emailovou adresu. Toto jméno se bude posílat v dopisech jako součást adresy odesílatele. Obecně zde lze použít diakritiku, ale některé verse Outlook Expresu ji odesílají chybně kódovanou. Možná budete muset napsat jméno bez háčků a čárek.

Zaškrtněte, že již máte emailovou adresu a napište ji. Tato adresa se bude používat jako adresa odesílatele, proto vyplňte svou fakultní adresu.

Vyberte typ emailového serveru (IMAP) a napište jeho adresu (imap.fsv.cvut.cz). Jako adresu SMTP serveru pro odesílání pošty uveďte smtp.fsv.cvut.cz, popř. se řiďte podrobnějšími pokyny zde.

Jako jméno účtu (account) uveďte své "přihlašovací jméno FSv". Heslo nevyplňujte a zrušte zaškrtnutí, že si Outlook má heslo pamatovat. Ano, opravdu jsou dobré důvody, proč nemáte chtít, aby si Outlook pamatoval tak důležité heslo. Přihlašování pomocí SPA (Secure Password Autentication) nechte nezaškrtnuté.

Stiskněte "Dokončit" (popř. Finish). Outlook vám napíše, že nemá žádné složky, které by mohl zobrazit. Odpovězte, že je (prozatím) zobrazit nechcete. Ale nastavování ještě není hotové.

V levém rámu klikněte pravým tlačítkem myši na nově vytvořenou položku "imap.fsv.cvut.cz" a v menu vyberte Vlastnosti (Properties).

V záložce Advanced zaškrtněte, že server vyžaduje zabezpečené spojení (SSL).

Klikněte na tlačítko Použít (Apply) a OK.

Další informace najdete zde.

Pine

Ve vašem domovském adresáři editujte konfigurační soubor .pinerc. Pro přístup k poštovním složkám na IMAP serveru je třeba nastavit:
inbox-path={imap.fsv.cvut.cz/ssl}INBOX
folder-collections={imap.fsv.cvut.cz/ssl}INBOX.[]
Dále pak jsou užitečná nastavení:
user-domain=fsv.cvut.cz
smtp-server=smtp.fsv.cvut.cz

Přenos starých dopisů na server IMAP.FSv.cvut.cz

Pravděpodobně budete chtít, abyste na novém serveru měli všechno jak jste byli zvyklí na serveru starém.

Stručně shrnuto: složky s dopisy přenést lze, adresáře (kontakty) nikoli.

Adresáře (kontakty)

Protokol IMAP na adresáře nepamatuje. Je nutno si pomoci jinak. Jsou v podstatě tyto možnosti:

Používat adresář v lokálním poštovním programu. Pokud se rozhodnete používat pro IMAP stejný poštovní program, který jste používali dříve, adresář už máte.

Pokud přejdete na jiný poštovní program, pak většinou lze ze starého poštovního programu adresy exportovat do souboru a pak je do nového programu importovat. Mozilla dokonce umí převzít adresář z Outlooku přímo.

Většina poštovních programů sama bez vaší iniciativy sbírá emailové adresy, které jste někdy použili (a nebo to v nich lze nastavit). Takto si zakrátko a vytvoříte adresář nový.

Také můžete adresář jednoduše nepoužívat. Já si pomáhám tak, že od každého člověka, jehož adresu si chci schovat, si schovám nějaký dopis (pokud možno krátký) nebo moji odpověď. Schovaný dopis obsahuje adresu a tu lze snadno zkopírovat do dalšího dopisu. (Pozor, asi není nejlepší nápad posílat nový dopis jako odpověď na několik let starý dopis, který byl o něčem úplně jiném. Když už, tak alespoň změňte hlavičku Subject: (Věc:).)

Na serveru WebMail.fsv.cvut.cz adresář sice funguje, ale adresy do něj lze dostat pouze pilnou ruční prací přes www-formulář.

Přenos dopisů obecně

K přenosu dopisů potřebujete program, který umí číst vaši starou poštu a zároveň se umí připojit k serveru IMAP.fsv.cvut.cz. Pak už vlastně jde jen o kopírování dopisů z jedné složky do druhé.

Přenos dopisů ze serveru Novell Netware (Pegasus Mail)

Pokud jste dosud používali Pegasus Mail (win32 versi) v Netware režimu (tj. na serverech Cihla, Stu apod.), postupujte takto:

K přenosu dopisů budete potřebovat počítač, na kterém je nainstalován Klient sítě NetWare od firmy Novell (klient pro NetWare od Microsoftu nevyhovuje). Pokud jej na svém počítači nemáte a nechcete jej jenom kvůli přenosu instalovat, požádejte někoho, kdo takto vybavený počítač má, aby vás k němu na chvíli pustil.

Dále budete potřebovat patřičně novou versi (alespoň 4.10, raději 4.12) programu Pegasus Mail, ale ten není třeba instalovat, protože už je nainstalovaný na serverech Cihla i STU, stačí jej spustit. Dále popisuji přenos ze serveru Cihla. Přenos ze serveru STU by se provedl obdobně.

 • Přihlaste se k Cihle (popř. STU) jako uživatel, jehož poštu chcete překopírovat na server IMAP.
 • Spusťte Pegasus Mail, tj. program \\cihla\sys\bin\pmail\win32en.412\winpm-32.exe popř. \\stu\sys\bin\pmail\win32en.412\winpm-32.exe.
 • Přesvědčte se, zda na Cihle (popř. STU) vidíte dopisy, které chcete kopírovat.
 • Klikněte na Tools a pak IMAP Profiles. Objeví se okénko.
 • Pokud v okně není profil IMAP.FSv (což asi není), klikněte na New a vyplňte:
  • Name for this definition: IMAP.FSv
  • IMAP Server address: imap.fsv.cvut.cz
  • Server port: 993
  • zaškrtněte "This server supports folders within folders".
  • v záložce Security zvolte "Via direct SSL connect"
  • a potvrďte kliknutím na OK.
 • Zvýrazněte profil IMAP.FSv a klikněte na Connect.
 • Vyplňte své "přihlašovací jméno FSv" a heslo pro server STAVNET.
 • Zavřete okno s IMAP profily (klikněte na Done).
 • Zobrazte si seznam poštovních složek (folders) (např. stiskem Ctrl-L).
 • Pokud přihlášení k serveru IMAP proběhlo v pořádku, měly by se v seznamu složek kromě složek ze serveru Cihla objevit také složky ze serveru IMAP.
 • A nyní pro každou poštovní složku na serveru Cihla, kterou chcete kopírovat (řekněme, že se ta složka jmenuje xyz) proveďte toto:
  • pod INBOXem na serveru IMAP.FSv vytvořte novou složku xyz,
  • otevřete složku xyz na Cihle,
  • zvýrazněte v ní všechny zprávy (stisknout Ctrl-A),
  • v témže okně klikněte v horním menu na Copy -- otevře se malé okno se seznamem složek,
  • zvýrazněte cílovou složku xyz na serveru IMAP a stiskněte Enter (nebo na ni dvojklikněte). Označené dopisy se začnou kopírovat.
  • počkejte, až se všechny označené dopisy zkopírují.
  • opravdu počkejte, protože jinak se nezkopíruje všechno.
 • Toto opakujte se všemi složkami, které chcete kopírovat.

Přenos dopisů z Outlooku, Netscape apod.

Především poznamenejme, že pokud se smíříte s tím, že staré dopisy budete mít pouze na svém počítači, nemusíte nic kopírovat. Ale mít dopisy na serveru má své výhody.

Pokud se ten váš program umí připojit k serveru IMAP přes SSL, mělo by kopírování dopisů být jednoduchou záležitostí. Prostě si v tom programu nakonfigurujte poštovní účet na serveru IMAP.fsv.cvut.cz a pak už kopírujte obsah jedné složky po druhé asi takto:

 • Vezměte nějakou dosud nezkopírovanou složku (řekněme složku xyz) a proveďte toto:
  • pod INBOXem na serveru IMAP vytvořte složku pojmenovanou xyz,
  • otevřete složku xyz, kterou chcete zkopírovat,
  • zvýrazněte v ní všechny zprávy (obvykle dvojhmatem Ctrl-A),
  • a pomocí Drag&Drop zkopírujte zvýrazněné dopisy do cílové složky na IMAP serveru, tj.:
   • stiskněte klávesu Ctrl a držte ji stisknutou,
   • klikněte do zvýrazněné oblasti a držte tlačítko myši stisknuté,
   • táhněte myší k cílové složce, měla by se zvýraznit se znaménkem "plus",
   • pusťte tlačítko myši -- dopisy se zkopírují. Pusťte klávesu Ctrl.
 • Toto opakujte, dokud nezkopírujete na IMAP server všechny složky, které chcete kopírovat.

Nastavení kvóty

Poštovní server důsledně hlídá velikost uložených emailů a sledováním tohoto limitu si můžete ušetřit spoustu nepříjemností. Po zaplnění kvóty server další poštu nepřijímá a vrací ji odesílateli.

Při vytvoření konta je nastavena základní minimální velikost kvóty podle toho, jestli jste studentem, doktorandem nebo zaměstnancem fakulty. V určitém rozmezí si můžete kvótu sami navýšit na Stavnetu. Odkaz "zvednout kvótu" najdete v části, kde editujete osobní údaje, v sekci "Evidovaná konta", u serveru IMAP. Tento odkaz tam nenajdete, pokud buď nečerpáte kvótu stávající, nebo jste naopak dosáhli maximální výši kvóty pro danou kategorii.

I v tomto případě je možné kvótu zvednout, ale musíte k tomu mít důvod a musí to udělat správce serveru. Pravděpodobně se Vás také bude ptát, jestli umíte nějakou poštu ve vašem poštovním klientovi smazat...

Současná výše kvóty je u studentů 100-200 Mb, u doktorandů 200-500 Mb a u zaměstnanců 500-1000 Mb. Můžeme ji ale v budoucnu upravit podle technických možností.

Očekávané otázky a problémy

Chci mít dopisy přístupné doma i ve škole.
Řešení: To je přesně to, k čemu je IMAP určen. Zkopírujte své složky s dopisy na IMAP server a užívejte si...

Mám překročenou kvótu, ale nemohu nic smazat kvůli nedostatku místa.
Pravděpodobně máte nastaveno, že smazané dopisy se kopírují do složky Trash (Koš). Zrušte toto nastavení a zkuste něco smazat.
Rychlá pomoc: Přihlaste se přes WebMail, v horním menu klikněte na Možnosti, pak Složky -- možnosti a zde v rubrice "Složka Koš:" nastavte [Nepoužívat Koš]. Pak opatrně smazejte, co je třeba. Opatrně proto, že v tomto režimu nelze omylem smazaný dopis už nijak zachránit. Až smažete, můžete si použití Koše (složky Trash) znovu nastavit.

O mazání dopisů a o složce Trash si přečtěte zde. O kvótě a o tom, jak zjistit, kolik zabírá která složka, si přečtěte zde.

Lze použít protokol POP3?
Ano, ale pouze přes šifrované spojení SSL, tedy vlastně pop3s. Praktické použití to má jen výjimečně, protože protokol IMAP toho umí mnohem více než protokol POP3. Kvůli SSL beztak potřebujete nějaký novější poštovní program a ten už pravděpodobně umí i protokol IMAP.

Pokud přece jen chcete POP3 používat, vězte, že přes POP3 máte přístupný pouze svůj INBOX a nic jiného (tj. žádnou jinou složku na serveru) a dále, že INBOX je po dobu POP3 spojení uzamčen, což znemožňuje současný přístup přes IMAP a POP3. Jako adresu POP3 serveru nastavte pop3.fsv.cvut.cz.

Proč je vyžadováno šifrování (SSL)?
Z bezpečnostních důvodů, zejména kvůli ochraně hesla. Pro přístup k serverům IMAP.fsv.cvut.cz a WebMail.fsv.cvut.cz se totiž používá stejné heslo jako pro fakultní Intranet (server StavNet) a totéž heslo používá většina uživatelů pro přístup do KOSu. Jde tedy o hodně důležité heslo, které je nutno velmi dobře chránit.

Proč jsou některé znaky v hlavičce nahrazeny velkým X?
Jde o znaky s diakritikou (s háčky, čárkami apod.), které nebyly v hlavičce dopisu korektně kódovány. Pokud hlavička dopisu tyto znaky obsahuje, musí být předepsaným způsobem kódovány a nesmí tam (v tom řádku hlavičky) chybět údaj o použitém kódování, jinak může poštovní program jenom hádat o jaké kódování jde, tyto texty nelze správně třídit, vyhledávat apod. Nedejte se zmýlit tím, že některé poštovní programy nekorektní hlavičky zobrazují správně -- jde vlastně jen o náhodu. Náš server se k nekorektně kódovaným znakům chová nekompromisně, všechny je nahradí velkým písmenem X. Chyba je jednoznačně na straně odesílatele, přesněji, jeho poštovního programu. Touto nectností trpí některé historické verse Outlooku, některé freemailové servery a mnohé webové servery, které jako součást své funkce posílají emaily. Mozilla i Thunderbird jsou v tomto směru korektní, SquirrelMail rovněž. Pokud od někoho takto poškozené dopisy dostáváte, požádejte jej, aby buď používal jiný poštovní program (který kóduje hlavičky korektně), nebo aby v hlavičce dopisů nepoužíval háčky a čárky.Změny:


17/12/2010 -- nastavení kvóty.
28/4/2006 -- server ELDAP nahrazen serverem StavNet.
6/6/2005 - info o nastavení odesílacího SMTP serveru přesunuto jinam. (Nově možnost SMTP AUTH.)
11/3/2005 - doplněno info, že lze požádat o zvýšení kvóty.
17/1/2005 - co dělat při překročení kvóty doplněno do FAQ a do sekce o mazání dopisů.
10/9/2004 - doplněn odkaz na informace týkajici se Outlooku. Doplněno info, že novým studentům konta vytváříme automaticky.
27/7/2004 - zpřesněn popis mazání dopisů, zvýrazněna informace o přihlašovacím jméně a hesle.
19/5/2004 - do WebMailu doplněno několik specialit:
 • možnost definovat své vlastní speciální složky (např. spam),
 • možnost označit zaškrtnutím souvislou posloupnost dopisů.

26/3/2004 - do WebMailu doplněno několik specialit:
 • možnost zobrazit kolik místa zabírá která složka,
 • tlačítka pro přechod na předchozí/další dopis,
 • možnost archivovat poštovní složku ve formátu .zip.

25/3/2004 - do Webmailu doplněna možnost zobrazit dopis jako HTML.
10/3/2004 - změny ve WebMailu:
 • části pro změnu filtru (Sieve) a pro změnu oprávnění ke sdíleným složkám jsou přeloženy do češtiny. Připomínky k překladu prosím na mou adresu.
 • WebMail už umí zpracovat (tj. poskytnout ke stažení) i přílohy ve starším formátu uuencode.

5/3/2004 - zdůrazněno, že konto na IMAPu je nutno vytvořit (není vytvořeno předem). Zdůrazněn rozdíl mezi lokálními složkami a složkami na serveru IMAP.
29/2/2004 - doplněn popis filtrace spamu.
4/2/2004 - zveřejněno.

Jiří Demel, <demel na fsv.cvut.cz>

  Tisk stránky
ČVUT FSv VIC Email IMAP (a WebMail) Přihlásit Vyhledávání English
  Za obsah odpovídá: Ing. Tomáš Líbenek Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: pátek, 17. prosince 2010, 14:16  
©2006 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz