Intranet   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv VIC KOS KOS Přihlásit Vyhledávání English

KOS - evidence studia

Tisk stránky

Aktuálně:

V pondělí 1.2.2016 bude otevřen přístup k zápisu předmětů do letního semestru pro všechny studenty. Přístup k rozvrhu bude otevírán postupně na základě váženého počtu kreditů za dva semestry.

Od čtvrtka 4.2. je vstup do rozvrhu nastaven na 0 vážených kreditů. Zbývající studenti získají přístup k tvorbě rozvrhu po splnění podmínek pro pokračování ve studiu.

Požadavek na zapsání do letního semestru provedete tlačítkem "Uzavřít zápis" v IS KOS, zápis do semestru probíhá bez osobní účasti studenta na studijním oddělení. Řádný zápis končí v pátek 19.2. v 15 hodin.


Přístup je možný přes webové rozhraní nebo přes terminálové rozhraní. Webové rozhraní najdete na adrese https://www.kos.cvut.cz (resp. přes odkaz WebKOS na fakultní stránce), pro terminálový provoz potřebujete buď Arctel nebo Semtel (viz Přístup do systému).

Přihlašovací jméno a přístupové heslo je u obou přístupů stejné. Textové i webové rozhraní zobrazuje a aktualizuje stejné údaje ve stejné databázi. Webové rozhraní pokrývá funkce pro studenty a učitele, nepokrývá funkce pro referenty a rozvrháře kateder ani studijní oddělení.

Obecné informace

Rozvrhy

Rozvrhy studijních skupin jsou zobrazovány na rozvrhové stránce ČVUT . Každý student si dále může zobrazit svůj rozvrh, tak jak si ho do KOSu zadal. Změny provedené v KOSu se na těchto stránkách objeví následující den. Z rozvrhu učitelů lze přímo zobrazit (a tisknout) kroužkové seznamy dané paralelky, jako alternativu k tisku přímo z KOSu. Přístup k těmto rozvrhům je po přihlášení ve fakultním intranetu: https://stavnet.fsv.cvut.cz/rozvrhy.php

Organizace postupného otevírání přístupu do rozvrhu

KOS v nočním zpracování automaticky vyhodnotí vážený počet kreditů pro všechny studenty, kteří dosud nemají přístup do rozvrhu, a umožní přístup do rozvrhu další skupině studentů. Noční zpracování probíhá od 3 hodin ráno. Všem studentům, kteří nově získali přístup do rozvrhu, je zaslán informační email. Přístup bude rozdělen do 5 přibližně stejně velkých vln, první v pondělí 1.2. krátce po 16té hodině, další v období od úterý 2.2. ráno do pátku 5.2. ráno.

Od pátku 5.2. od 11 hodin pak bude přístup do rozvrhu otevřen pro všechny studenty, kteří splnili podmínky pro zápis do dalšího semestru.

Informace pro studenty

Informace pro učitele

Informace pro referenty kateder

Na stránce pro referenty kateder jsou informace o:

  • volitelných předmětech katedry

Projevení zájmu o obor

Podrobnosti upravuje Vyhláška děkanky. Výběrové řízení probíhá v roce 2015 v období od úterý 17.3. do pátku 27.3.

Přístup je otevřen od úterý 17.3. od 9 hodin. Příslušný formulář najdete po přihlášení do KOSu v menu pod "Ostatní"|"Projevení zájmu o obor". Uzávěrka bude v pátek 27.3. ve 12 hodin.
Pořadí oborů můžete zadat kdykoliv v této době a během této doby můžete pořadí libovolně upravovat. Při vyhodnocení výběrového řízení se přihlíží pouze k zadanému pořadí oborů na prvních třech místech platnému k okamžiku uzavření výběrového řízení a ke studijním výsledkům, nepřihlíží se k pořadí oborů na čtvrtém a dalším místě ani k době zadání nebo změny tohoto pořadí.

 

  Za obsah odpovídá: Ing. Tomáš Líbenek Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: čtvrtek, 4. února 2016, 08:55  
©2006 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz