Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv VIC KOS KOS Přihlásit Vyhledávání English

KOS - evidence studia

Tisk stránky

Aktuálně:

Pro studenty 2. ročníku programu SI bude probíhat od čtvrtka 15.3. do pátku 30.3. výběrové řízení na zařazení do studijního oboru - další informace.


Přístup je možný přes webové rozhraní nebo přes terminálové rozhraní. Webové rozhraní najdete na adrese https://www.kos.cvut.cz (resp. přes odkaz WebKOS na fakultní stránce), pro terminálový provoz potřebujete buď Arctel nebo Semtel (viz Přístup do systému).

Přihlašovací jméno a přístupové heslo je u obou přístupů stejné. Textové i webové rozhraní zobrazuje a aktualizuje stejné údaje ve stejné databázi. Webové rozhraní pokrývá funkce pro studenty a učitele, nepokrývá funkce pro referenty a rozvrháře kateder ani studijní oddělení.

Obecné informace

Rozvrhy

Rozvrhy studijních skupin jsou zobrazovány na rozvrhové stránce ČVUT . Každý student si dále může zobrazit svůj rozvrh, tak jak si ho do KOSu zadal. Změny provedené v KOSu se na těchto stránkách aktualizují 3x za den. Z rozvrhu učitelů lze přímo zobrazit (a tisknout) kroužkové seznamy dané paralelky, jako alternativu k tisku přímo z KOSu. Přístup k těmto rozvrhům je po přihlášení ve fakultním intranetu: https://stavnet.fsv.cvut.cz/rozvrhy.php

Organizace postupného otevírání přístupu do rozvrhu

KOS v nočním zpracování automaticky vyhodnotí vážený počet kreditů pro všechny studenty, kteří dosud nemají přístup do rozvrhu, a umožní přístup do rozvrhu další skupině studentů. Noční zpracování probíhá od 3 hodin ráno. Všem studentům, kteří nově získali přístup do rozvrhu, je zaslán informační email. Přístup bude rozdělen do 5 přibližně stejně velkých vln, první ve čtvrtek 1.2. krátce po 16té hodině, další v období od pátku 2.2. ráno do pondělí 5.2. ráno.

Od úterý 6.2. od 7 hodin pak bude přístup do rozvrhu otevřen pro všechny studenty, kteří splnili podmínky pro zápis do dalšího semestru.

Informace pro studenty

Informace pro učitele

Informace pro referenty kateder

Na stránce pro referenty kateder jsou informace o:

  • volitelných předmětech katedry

Projevení zájmu o obor

Podrobnosti upravuje Vyhláška děkana. Výběrové řízení probíhá v roce 2018 v období od čtvrtka 15.3. do pátku 30.3.

Přístup bude otevřen od čtvrtka 15.3. od 7 hodin. Příslušný formulář najdete po přihlášení do KOSu v menu pod "Ostatní" | "Projevení zájmu o obor". Uzávěrka bude v pátek 30.3. ve 23:59 hodin.
Pořadí oborů můžete zadat kdykoliv v této době a během této doby můžete pořadí libovolně upravovat. Při vyhodnocení výběrového řízení se přihlíží pouze k zadanému pořadí oborů na prvních třech místech platnému k okamžiku uzavření výběrového řízení a ke studijním výsledkům, nepřihlíží se k době zadání nebo změny tohoto pořadí ani k pořadí oborů na čtvrtém a dalším místě.

Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny nejpozději 10.4.2018 na webové stránce fakulty.

 

  Za obsah odpovídá: Ing. Tomáš Líbenek Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: úterý, 6. března 2018, 19:29  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz