Intranet   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv VIC KOS KOS Přihlásit Vyhledávání English

KOS - evidence studia

Tisk stránky

Aktuálně:

Zápis do zimního semestru byl dočasně uzavřen ve čtvrtek 11.9. vzhledem k přípravě zápisu pro studenty magisterského studia. Přístup k zápisu bude opět otevřen v pátek 12.9. v 7 hodin ráno.

V pondělí 25.8.2014 byl otevřen přístup k zápisu do zimního semestru pro všechny studenty, kteří splnili podmínky pro pokračování ve studiu. Přístup k rozvrhu bude otevírán postupně na základě váženého počtu kreditů za dva semestry.

Od pátku 29.8. je vstup do rozvrhu nastaven na 0 vážených kreditů.

Termín pro propadnutí rozvrhu je 14 dní od změny provedené studentem v rozvrhu. Pokud dostanete z KOSu email, že např. 5.9. Vám propadne rozvrh, máte 5.9. poslední možnost si nechat zápis bez propadnutí rozvrhu schválit, rozvrh propadne v noci na 6.9.


Přístup je možný přes webové rozhraní nebo přes terminálové rozhraní. Webové rozhraní najdete na adrese https://www.kos.cvut.cz (resp. přes odkaz WebKOS na fakultní stránce), pro terminálový provoz potřebujete buď Arctel nebo Semtel (viz Přístup do systému).

Přihlašovací jméno a přístupové heslo je u obou přístupů stejné. Textové i webové rozhraní zobrazuje a aktualizuje stejné údaje ve stejné databázi. Webové rozhraní pokrývá funkce pro studenty a učitele, nepokrývá funkce pro referenty a rozvrháře kateder ani studijní oddělení.

Obecné informace

Rozvrhy

Rozvrhy studijních skupin jsou od letošního roku zobrazovány na rozvrhové stránce ČVUT . Každý student si dále může zobrazit svůj rozvrh, tak jak si ho do KOSu zadal. Změny provedené v KOSu se na těchto stránkách objeví následující den. Z rozvrhu učitelů lze přímo zobrazit (a tisknout) kroužkové seznamy dané paralelky, jako alternativu k tisku přímo z KOSu. Přístup k těmto rozvrhům je následující (stránky jsou přístupné jen ze sítě ČVUT):

Organizace postupného otevírání přístupu do rozvrhu

KOS v nočním zpracování automaticky vyhodnotí vážený počet kreditů pro všechny studenty, kteří dosud nemají přístup do rozvrhu, a umožní přístup do rozvrhu další skupině studentů. Noční zpracování probíhá od 3 hodin ráno. Všem studentům, kteří nově získali přístup do rozvrhu, je zaslán informační email. Přístup bude rozdělen do 5 přibližně stejně velkých vln, první v pondělí krátce po 16té hodině, další v období od úterý 26.8. ráno do pátku 29.8. ráno.

Od pondělí 1.9. pak bude přístup do rozvrhu otevřen pro všechny studenty, kteří splnili podmínky pro zápis do dalšího semestru.

Informace pro studenty

Informace pro učitele

Informace pro referenty kateder

Na stránce pro referenty kateder jsou informace o:

  • volitelných předmětech katedry

Projevení zájmu o obor

Podrobnosti upravuje Vyhláška děkanky. Výběrové řízení probíhá obvykle na začátku letního semestru.

Přístup je otevřen od pondělí 17.3.2012 od 9 hodin. Příslušný formulář najdete po přihlášení do KOSu v menu pod "Ostatní"|"Projevení zájmu o obor". Uzávěrka bude ve středu 26. března 2012 ve 24 hodin.
Pořadí oborů můžete zadat kdykoliv v této době a během této doby můžete pořadí libovolně upravovat. Při vyhodnocení výběrového řízení se přihlíží pouze k zadanému pořadí oborů na prvních třech místech platnému k okamžiku uzavření výběrového řízení a ke studijním výsledkům, nepřihlíží se k pořadí oborů na čtvrtém a dalším místě ani k době zadání nebo změny tohoto pořadí.

 

  Za obsah odpovídá: RNDr. Vladimír Hora, CSc. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: čtvrtek, 11. září 2014, 14:22  
©2006 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Fax: (+420) 224 357 071; Email: mail@fsv.cvut.cz