První ročník -- FSv ČVUT

Informace pro první ročníky

Změna 18/05/2017 13:22

Vítáme Vás jako nové uživatele fakultní sítě. Pro každého studenta zapsaného do prvního ročníku byl vytvořen

 

Intranet a získání prvního hesla

Hlavní heslo ČVUT a uživatelské jméno pro přístup k síťovým službám a informačním systémům ČVUT získáte až po zápisu do studia. Po zpracování zápisu a zavedení do IS ČVUT si heslo zadáte sami, na společné stránce ČVUT https://usermap.cvut.cz/prvni-heslo/Login. K zadání hesla potřebujete znát kód Vaší přihlášky ke studiu a kontrolní údaje (datum narození). Kód přihlášky (osmimístný údaj) jste obdrželi v "Rozhodnutí o přijetí" - je uveden v tomto dokumentu pod razítkem fakulty.

Výjimečně, v případě nějakých problémů, ho získáte přímo, opět až po zápisu do studia, na správě studentských kont

Umožňuje Vám se přihlásit, mimo jiné, na informační portál ČVUT, databázi uživatelů ČVUT (Usermap), nebo fakultní intranet (StavNet)

Na těchto stránkách si můžete:

 

Server IMAP

Server IMAP je fakultní poštovní server. Elektronická pošta pro nově příchozí studenty i učitele je automaticky směrována na tento server. Pošta je dostupná (i současně) přes protokol IMAP (viz samostatná informace) nebo přes webové rozhraní (WebMail na fakultní stránce). Přístup je přes zabezpečené spojení a hlavní heslo (jako pro Intranet nebo KOS).

 

Emailové adresy

Každý student má vytvořenu emailovou adresu tvaru: jméno_pro_email@fsv.cvut.cz> (př. jan.novak@fsv.cvut.cz). Na tuto adresu jsou zasílány informace od učitelů, studijního oddělení, z KOSu a jiné důležité informace. Tato adresa je trvalá po celou dobu pobytu na fakultě a je jenom formální, pošta zaslaná na tuto adresu je směrována:

Změna směrování pošty má některé záludnosti (zejména nesmíte nastavit přesměrování do cyklu). Další podrobnosti najdete na stránce http://www.fsv.cvut.cz/vic/intranet.php a na fakultních www stránkách v části Výpočetní a informační centrum, Informace pro studenty

 

Když to nefunguje

Pokud máte problém, který nemůžete podle našich návodů a informací vyřešit, musíte se osobně obrátit na správu kont.

 


aktualizováno květen 2017