Seznam členů -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv O fakultě Řídící a správní orgány VR Seznam členů Přihlásit Vyhledávání English

Seznam členů Vědecké rady FSv

Tisk stránky

Interní členové:

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. - děkan
prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.
prof. Ing. Milena Císlerová, CSc.
prof. Ing. Robert Černý, DrSc.
prof. Ing. Petr Hájek, CSc.
prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc.
prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc.
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.
prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc.
prof. Ing. Jaroslav Pacovský, CSc.
prof. Dr. Ing. Karel Pavelka
prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc.
prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger
doc. Ing. Aleš Tomek, CSc.
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.
prof. Ing. arch. Petr Urlich
prof. Ing. Jan Vítek, CSc.
prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc.
prof. Ing. František Wald, CSc.

 

Externí členové:

Ing. Tomáš Bílek (generální ředitel a předseda představenstva Hochtief CZ a.s.)
Ing. Martin Borovka (Eurovia CS, a.s. předseda představenstva a generální ředitel)
Ing. Vladimír Brejcha, (SMP CZ a.s. Praha předseda představenstva)
prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc. (ředitel ÚTAM AV ČR v.v.i., Praha)
Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., (Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Praha)
Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, Ph.D., MBA (ředitelka odb. pro evropské záležitosti, Min. pro místní rozvoj ČR, Praha)
Ing. Pavel Křeček (předseda ČKAIT)
Ing. Pavel Pilát (generální ředitel Metrostavu a.s. Praha)
Ing. arch. Vlasta Poláčková (Urbanistický atelier UP - 24, místopředsedkyně AUUP ČR)
doc. Ing. Pavel Švejda, CSc. (generální sekretář Asociace inovačního podnikání ČR, emeritní rektor VŠ Karlovy Vary)
Ing. Jindřich Topol
Ing. Karel Večeře (předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Praha)

 

Čestní členové:

prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. (děkan Fakulty stavební VUT Brno)
doc. Ing. Jiří Kolísko, CSc.
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., (děkan Fakulty stavební STU Bratislava, SR)
prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD. (děkan Fakulty stavební TU Košice, SR)
prof. Ing. arch. Ladislav Lábus (děkan FA ČVUT Praha)
prof. Ing. Josef Vičan, CSc. (děkan Fakulty stavební Žilinské university, SR)
prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., Dr.h.c.

 

  Za obsah odpovídá: prof. Ing. Jiří Máca, CSc. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: čtvrtek, 1. února 2018, 09:23  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz