Akreditované obory -- FSv ČVUT

Seznam akreditovaných oborů, v nichž je FSv oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Změna 21/10/2016 11:11