Akreditované obory -- FSv ČVUT
Změna 08/02/2018 12:48

Seznam akreditovaných oborů, v nichž je FSv oprávněna konat
habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

 

Název oborurozhodnutí MŠMT ČR č.j.platnost do

Teorie stavebních konstrukcí a materiálů4851/201531.7.2023
Vodní hospodářství a vodní stavby 4851/201531.7.2023
Geodézie a kartografie 7581/201331.8.2019
Architektura a stavitelství 4851/201531.7.2023
Management a ekonomika ve stavebnictví 4851/201531.7.2023