Oznámení o konání -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Věda a výzkum Obhajoby disertací Oznámení o konání Přihlásit Vyhledávání English

Oznámení o konání obhajob disertací (Ph.D.)

Tisk stránky

Jméno a příjmení

Studijní obor

Datum obhajoby

Ing. Zuzana Čížková Konstrukce a dopravní stavby 29. května 2017
Ing. Svatopluk Dobruský Konstrukce a dopravní stavby 29. května 2017
Ing. Lucie Hausmannová Fyzikální a materiálové inženýrství 30. května 2017
Ing. Marta Kurejková Konstrukce a dopravní stavby 5. června 2017
Ing. arch. Ing. Vít Domkář Architektura a stavitelství 6. června 2017
Ing. Lukáš Peták Architektura a stavitelství 6. června 2017
Dipl.- Ing. Malte Treckmann Stavební management a inženýring 13. června 2017
Ing. Petr Matějka Stavební management a inženýring 13. června 2017
Ing. Václav Ráček Konstrukce a dopravní stavby 15. června 2017
Ing. Monika Čáchová Fyzikální a materiálové inženýrství 19. června 2017
Ing. Ondřej Zobal Fyzikální a materiálové inženýrství 19. června 2017
Ing. Filip Dvořáček Geodézie a kartografie 23. června 2017
Ing. Magdaléna Charvátová Pozemní stavby 23. června 2017
Ing. Pavel Václavovič Geodézie a kartografie 23. června 2017

 

  Za obsah odpovídá: Ing. Radmila Hamarová Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: čtvrtek, 25. května 2017, 15:42  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz